Genveje


Social­rådgiveren i BUM-organisering på Børne- og familieområdet Social­rådgiveren i BUM-organisering på Børne- og familieområdet

Lær at forhandle med din leverandør!

Organiseringen af det sociale arbejde med børn og familier med særlige behov ændrer sig i disse år.

Mange kommuner indfører 'Bestiller, Udfører og Modtager'-modellen. BUM-modellen er et element i markedsgørelsen af den offentlige sektor og dette har en række konsekvenser for de opgaver, som bestiller, dvs. myndighedssagsbehandlerne og udfører varetager.

Myndighedssagsbehandlerne skal sikre, at den ydelse eller indsats, kommunen har brug for er klart defineret og hun skal indgå en aftale med udføreren om pris og vilkår i øvrigt. Udførerens opgave er at sikre, at man kan tilbyde de ydelser, kommunerne efterspørger med god kvalitet og til den rigtige pris.

Du vil ved at deltage på dette forløb få teoretisk viden, og du vil få metoder til at håndtere de nye roller, som modellen indebærer.

Det faglige indhold

  • BUM på børne- og familieområdet – hvorfor og hvordan?
  • Organisationsteori bag BUM-modellen
  • Hvordan arbejder man med kravspecifikationer, tilsyn og evaluering
  • Nye opgaver og roller
  • Blive en bedre forhandler!
  • Teori og træning

Målgruppe

Sagsbehandlere, faglige konsulenter, mellemledere, medlemmer af visitationsudvalg m.fl. som arbejder i kommuner med BUM-model på børne- og familieområdet.

Forudsætninger

Det forventes at man har et vist kendskab til BUM-modellen og / eller at du/I arbejder i en afdeling der er organiseret ud fra BUM-modellens principper. Det forventes endvidere at medarbejderne bidrager aktivt med eksempler og erfaringer på kurset.

Undervisere

Claus-Arne Hansen, lektor, cand.merc., Københavns Professionshøjskole

Anna Marie Møller, adjunkt, socialrådgiver og MPA, Københavns Professionshøjskole

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb

Kontakt os gerne og hør nærmere

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk