Genveje


Socialt netværk - et system af relationer, der samarbejder over tidSocialt netværk - et system af relationer, der samarbejder over tid

Arbejd inddragende i det sociale arbejde.

Der er tale om metoder, som kalder på såvel medarbejderes og lederes kreativitet og nytænkning.

Når man arbejder med en forståelse for, at familien og familiens netværk er de egentlige eksperter, får man imidlertid øje på vanskelighederne hermed.

Denne tilgang, der bygger på dialog, sætter medarbejderen i en mere ydmyg position over for de familier, der en periode af deres liv, har brug for en støttende, medlevende indsats.

At arbejde inddragende i det sociale arbejde kræver også, at metoderne indarbejdes organisatorisk i institutionen.

Metoderne er vidensbaserede og teoretisk funderet i systemteorien, det narrative, resiliens og empowermentteori.

Ved vores kurser i inddragelsesmetoder indbyder vi professioner fra de psykosociale områder, eks. socialrådgivere, lærere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker til at samarbejde om, at nye overraskende ressourcer hos børn/unge og familier og deres netværk bliver bragt frem.

Socialt netværk  - et system af relationer, der samarbejder over tid

Et socialt netværk har en bestemt mængde aktører og en bestemt mængde relationer. Det sociale netværk forstås her som netværket af uformelle relationer.

Netværket kan symboliseres ved hjælp af socialt netværkskort. Formålet med at arbejde med socialt netværkskort er, at opbygge en relation til familien/barnet/ den unge og få indblik i, hvilke ressourcer og barrierer, der er i familiens/personens omgivelser, og  hvordan vedkommende oplever sig selv i forhold til andre mennesker.

Socialt netværkskort kan også danne udgangspunkt for samtale om, hvad vedkommende ønsker at forandre og hvilke mål, der er vigtige, og hvilken rolle den professionelle har i den sammenhæng.

Der vil på kurset være besøg af praktiker fra en arbejdsplads, hvor man i forbindelse med udarbejdelsen af socialfaglige undersøgelser systematisk anvender netværkskort og efterfølgende arbejder med inddragelse af netværket.

Pris

Prisen aftales nærmere

Arbejdspladskursus

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk