Genveje


Den 1-årige supervisions­uddannelseDen 1-årige supervisions­uddannelse

Bliv klædt på til at kunne lede både supervisionsprocesser og grupper.

Uddannelsen varer et år, og du får inspiration til nye og kreative metoder og handlemuligheder i din professionelle praksis.

Det får du ud af supervisionsuddannelsen

Når du uddanner dig inden for  supervision, får du mulighed for at fordybe dig i og reflektere over din daglige praksis. Du lærer at forstå og handle anderledes end vanligt, og du får plads til at være kreativ og danne nye perspektiver på dit arbejde. Supervision er anerkendt inden for især de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige områder som en nyttig understøttelse til personlig og faglig udvikling.

Inspirerende, interessant, afvekslende!

Målgruppe

Uddannelsen er tværfaglig og åben for alle, men henvender sig specielt til professionelle med opgaver inden for det psykosociale og sundhedsfaglige område.

Det faglige indhold

Modul 1: Supervision og rollen som supervisor
Dette modul vil introducere dig til forskellige teorier og tilgange til supervision, forskellige former for supervision og metoden i et supervisionsforløb. Vi taler om hvordan forandrings- og læreprocesser finder sted og vi arbejder med rollen som supervisor, lederskab/position, kontekst og forventninger. Vi danner træningsgrupper og forbereder arbejdet mellem modulerne.

Modul 2: Kommunikationselementer i supervision
Her er der særligt fokus på sprogets betydning, spørgeteknikker, aktiv lytning, feedback, dialog/monolog, metaforer og kontakt. Supervision er en fokuseret kommunikationsproces mellem minimum to mennesker. Derfor arbejder vi med relationer og undersøgelsesprocessen.

Modul 3: Metoder i gruppesupervision
Introduktion til gruppesamtaler, supervision og forskellige refleksionsrammer. Du får undervisning i opbygning af supervisionsvenlig kultur, og du får indblik i og erfaring med konstruktive metoder til at inddrage grupper i supervision. 

Modul 4: Supervision og psykosocialt arbejde
På dette modul gennemgår vi teori og metode om sekundær traumatisering og udbrændthed. Her taler vi om supervision i lyset af de følelsesmæssige påvirkninger, som kan forekomme i sager med eksempelvis tab og traumer.

Modul 5: Kreativ inspiration til udvikling af den personlige supervisorrolle
Dette modul vil have hovedvægten på træning og implementering af den personlige supervisorrolle og din brug af gruppen. Som supplement til de sproglige metoder inddrager vi andre alternative redskaber.

Modul 6: Er supervision altid mulig?
En supervisor skal kunne tackle når kriser, samarbejdsvanskeligheder, organisationspåvirkninger og andet får betydning for supervisionen. Lær, hvordan får du som supervisor forhandler en meningsfuld kontekst med din gruppe, og få input til den vurdering  og fleksibilitet i forhandling af kontrakt og afgrænsning, som situationen kræver.

Du vil få indsigt i afgrænsning til beslægtede former og viden om, hvornår supervisor er ude i ”dirty supervision”.

Modul 7: Hvad har vi lært? Hvad kan vi anvende? Hvad er næste udviklingsskridt?
Hovedfokus bliver på læring ift. de sideløbende supervisionsforløb, som hver deltager har iværksat. Vi kigger på forskellige evalueringsmodeller af kurset og til brug videre i supervisions-grupper. Vi arbejder med bevidning af læreprocesser samt afslutningsforløb i supervisionsgrupper og på uddannelsen.

Undervisningsformen

Uddannelsen starter og slutter med 2 dages internatforløb på Tune Kursuscenter, da vi har valgt at give jer de bedst mulige rammer for at lære hinanden at kende og etablere træningsgrupper, samt afrunde forløbet.

Modulerne 2 til 6 bliver gennemført som almindelig dagundervisning på Københavns Professionshøjskole, i alt 7 moduler for hele forløbet. Der er indlagt træningsdage på modulerne 2-6, hvor I den sidste dag skal arbejde i træningsgrupper. Herudover mødes I i grupperne en dag mellem hvert modul og arbejder der med teoretisk eller praktisk øvelsespræget materiale.

Du skal fra modul 3 tilknyttes en øvegruppe i en relevant organisation, hvor du skal supervisere 5 x 3 timer med henblik på at træne opstart, proces og afslutning af et supervisionsforløb. Der er obligatorisk læsning undervejs.

Pris

kr. 35.000,-  ekskl. moms

kr. 43.750,-  inkl. moms

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk

Tilmelding og information

Se datoer for moduler og træningsdage ved at klikke på tilmeldingen

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold