Genveje


Kollegial Supervision Kollegial Supervision

Indførelse – brush up – implementering.

Giv den kollegiale supervision nyt liv! 

Københavns Professionshøjskole har mange dygtige og trænede supervisorer der kan give din arbejdsplads et indledende inspirationsoplæg.

Det kan både være i den enkelte supervisionsgruppe eller for flere grupper i forvaltningen / arbejdspladsen. Den fælles undervisnings- og træningsdag følges op af træningsseancer et par gange af en ekstern supervisor. Der kan herefter aftales f.eks. kvartalsvise eller halvårlige ”serviceeftersyn”, så processen, metoderne og kreativiteten sikres. 

Ring og hør nærmere, så jeres kollegiale supervision igen kommer til at køre på skinner.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.

Kontakt os og hør nærmere

Kontakt

Fagligt indhold
Uddannelseskonsulent 
Sara Dalgaard Christoffersen 
Tlf.: 2429 6475 
sach@kp.dk