Genveje


Håndtering af øvre dysfagi for ergoterapeuterHåndtering af øvre dysfagi for ergoterapeuter

Lær at identificere og afhjælpe synke-spiseproblemer hos borgere med øvre dysfagi.

Vi afholder det næste kursus den 17. - 18. november og 1. december. Tilmeldingen åbner i midten af september. Du skal skrive til evu@kp.dk, hvis du ønsker at få en mail, når tilmeldingen åbner.

Vi stiller skarpt på de to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T-SAS) og McGill Ingestive Skills Assessment (MISA). 

F.O.T.T.-SAS er en undersøgelse af synkning af sekret, og anvendes som konklusionen på, om oralt indtag kan initieres i form af f.eks. terapeutisk spisning. 

MISA er et ergoterapeutisk observationsbaseret undersøgelsesredskab til at vurdere voksne klienters evne til sikker, effektiv og selvstændig indtagelse af mad og drikke under et naturligt måltid. 

Disse evidensbaserede undersøgelsesredskaber er aktivitetsbaserede og er valideret i dansk klinisk praksis, og de anvendes systematisk i den kliniske undersøgelse af ansigt, mund og svælg ved øvre dysfagi. 

På dette kursus får du mulighed for at imødekomme kravet om at yde en evidensbaseret indsats ved dysfagi. 

Dit udbytte 

På dette kursus får du: 
 • Viden, færdigheder og kompetencer til at identificere og umiddelbart afhjælpe synke-spiseproblemer hos borgere med øvre dyfagi. 
 • Færdigheder i at kunne anvende og tolke to ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, Facial-Oral Tract Therapy undersøgelse af synkning af sekret (F.O.T.T.-SAS) og McGill Ingestive Skills Assessment (MISA). 
 • Certificering i brugen af MISA. Du bliver på kurset uddannet til at benytte undersøgelsesresultaterne fra F.O.T.T.-SAS og MISA som grundlag for interventionsplanlægning med udvalgte kompenserende indsatser ved øvre dysfagi. 

Målgruppe

Ergoterapeuter, der varetager funktioner inden for almene indsatser til klienter med dysfagi og akvitetsproblemer ved at synke-spise-drikke svarende til kompetenceniveau A og B i "Dysfagi og aktivitetsproblemer med synke-spise-drikke: Anbefalinger til ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetencer"

Kurset er også målrettet ergoterapeuter uden formaliseret efter- og videreuddannelse indenfor dysfagi. 

Det faglige indhold 

Kursusdag 1:
 • Dysfagi 
 • Funktionel anatomi og fysiologi relateret til den normale synkeproces
Kursusdag 2:
 • Gruppearbejde med udgangspunkt i hjemmearbejde med 4 fiktive cases 
 • Hvad observerer vi, når vi observerer? Herunder tilrettelæggelse af MISA test måltidet
 • MISA administrering og scoring af tre videofilm
 • Spiseinformation ved hjælp af skema "spiseinformation" 
 • Hjemmeopgave introduceres og mulighed for spørgsmål 

Hjemmearbejdsdag: 
Grupper på 3 kursister arbejder med 1 borger (klientcase), som man har haft kontakt med inden kurset. 

Kursusdag 3: 
 • Fremlæggelse af 6 klientcases til refleksion i et fælles forum 
 • Certificering via video-case
 • Fremadrettet; hvad gør du, når du kommer hjem? 
 • Fælles evaluering 

Undervisere 

 • Tina Hansen, lektor, ph.d., ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole
 • Annette Kjærsgaard, Forskningsansvarlig ergoterapeut, ph.d., MScOT, Kompetencecenter for Øvre Dysfagi, Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering. 

Litteratur 

 • MISADK, The McGill Ingestive Skills Assessment, version 2: Introduktionsmanual (2016), Lambert, Heather C., og Hansen, Tina. 
 • Ansigt, mund og svælg - undersøgelse og behandling efter Coombes-konceptet (2008), Kjærsgaard, Annette.

Kurset udbydes også på Uddannelsescentret, Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Læs mere her. 

Spørgsmål om indhold og undervisning

Gry Segoli
grse@kp.dk
Tlf.: 51 63 27 24

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold