Genveje


Kommunikation vedrørende psykosociale emner - mødet mellem professionelle og mennesker med kroniske sygdommeKommunikation vedrørende psykosociale emner - mødet mellem professionelle og mennesker med kroniske sygdomme

Et nyt kursus, der skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer i samtalen med patient eller borger med kronisk sygdom.
Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole.

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod den professionelle kommunikation om psykosociale problemstillinger mellem mennesket med en kronisk sygdom og den professionelle i sundhedsvæsenet

Udbytte

Den sundhedsprofessionelle opnår yderligere færdigheder til på en systematisk og professionel måde at spørge ind til de følelsesmæssige problemer, der ofte opleves af patienter og borgere, som lever med en kronisk sygdom.

Indhold

Undervisningen tager afsæt i psykologfaglig viden om de mange faktorer, der indgår i en professionel dialog. Der er tale om et møde mellem to mennesker, som begge har indflydelse på samtalens udvikling. Den professionelle har ansvar for at kende til en vifte af kommunikative metoder og for at vælge en metode, der er relevant i forhold til den konkrete situation og det enkelte menneskes motivation.

Underviser: Lisbeth Rask, cand.psyk.aut. Specialist- og supervisergodkendt i psykoterapi og børnepsykologi. Mangeårig erfaring som supervisor og underviser inden for det social- og sundhedsfaglige felt.

Kurset består af ½ dags e-learning + 2 dages fremmøde kl 9.00 – 15.00, Efter tilmelding tilrettelægger du som deltager selv hvornår e-learningsdelen skal foregå. E-learningsdelen indeholder litteratur, film og refleksionsspørgsmål og er individuel forberedelse til første kursusdag.

Prisen er DKK 4.875,- Inkl. moms

Hvornår og tilmelding

  • Tirsdag den 23. marts og onsdag den 14. april 2021 fra 9-15 - Tilmelding
  • Onsdag den 13. oktober og onsdag den 3. november 2021 fra 9-15 - Tilmelding

Sted:
København: Købehavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 Købehavn N 

Kontakt
Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551