Genveje


Kursus for undervisere og facilitatorer på familie uddannelseKursus for undervisere og facilitatorer på familie uddannelse

For dig, som ønsker viden og redskaber til at indlede arbejdet som underviser/facilitator på en familieuddannelse eller lignende.

Praktisk om kurset

Formen på dette kursus er oplæg efterfulgt af diskussion og øvelser. Opfølgningsdagen vil være erfaringsbaseret og tilrettelagt i forhold til deltagernes behov. Der ud over arbejdes der med deltagernes egen netværksskabelse.

Det får du ud af kurset

 • Metoder til netværksskabelse
 • Kendskab til sundhedspædagogik
 • Metoder til inkludering
 • Indsigt i og redskaber til udvikling af det tværprofessionelle samarbejde
 • Metoder til facilitering

Det faglige indhold

 • Læringsteorier med fokus på individ, gruppe og samfund
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Didaktik
 • Mødeledelse og facilitering
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Inklusion - bredt og i forhold til socialt udsatte
 • Moderne fædre

Målgruppe

Kurset er for dig, som underviser sundhedsplejersker og jordemødre og derfor får en særlig rolle i forhold til at være gennemgående nøgleperson og bidrage til netværksskabelse og facilitering.

Der er mulighed for at dette kursus kan afvikles lokalt og selve afviklingsformen kan tilpasses rekvirentens behov.

Særligt for kommuner/ arbejdspladser: Når I tilmelder og har betalt for 9 kursister, kan I få en ekstra kursist med uden beregning. 

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Tina Berg Johnson
tijo@kp.dk
Tlf.: 2429 6535

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold