Genveje


Kursus i barselsomsorgKursus i barselsomsorg

I takt med hurtigere hjemsendelse efter fødslen, forekommer en høj efterspørgsel efter hjælp til amning, ernæring og pleje. Kurset er for dig, som ønsker indsigt i den nyeste viden inden for barselsomsorg, familiedannelse og ammevejledning.

I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2015 udtrykte næsten en tredjedel af de adspurgte kvinder tvivl i forbindelse med amning og ernæring af det nyfødte barn. 

Med afsæt i nybagte forældres behov, udbydes dette kursus derfor i barselsomsorg om normale og patologiske tilstande i puerperiet, familiedannelse og etablering af amning. Derudover arbejder vi med videreudvikling af omsorgskompetencer, med særligt henblik på psykisk syge og sårbare familier. Derfor er kurset i barselsomsorg yderst relevant for dig, som arbejder i den sundhedsfaglige praksis.

Det får du ud af kurset

• Du øger din viden inden for barselsomsorg, familiedannelse og ammevejledning
• Du videreudvikler dine kompetencer til at drage omsorg for den tidlige familiedannelse
• Du fremmer den gode start for forældrene og forebygger genindlæggelser af barnet
• Du får inspiration til egen praksis gennem undervisning, erfaringsudveksling og refleksion

Det faglige indhold

Kurset beskæftiger sig med forskellige emner og problemstillinger inden for barselsomsorg. Der arbejdes med normale og patologiske tilstande i puerperiet, familiedannelse og etablering af amning og særlige behov hos gravide, bl.a. med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at der skal tilbydes en særlig målrettet forebyggende og behandlende indsats over for særligt udsatte kvinder.

På kurset gennemgår vi tre hovedemner

• Observation og behandling ved komplikationer i puerperiet
• Kompliceret ammeetablering og ammevejledning
• Omsorg for psykisk syge og sårbare familier

Målgruppe

For dig der er jordemoder, sundhedsplejerske, sygeplejerske, eller SOSU-assistent med interesse for pleje og omsorg for den tidlige familiedannelse.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold


--- nyt fra Laura----