Genveje


Mammografi-screeningMammografi-screening

Få indføring i teknikken ved mammografi-apparatur og behandlingsmuligheder for cancer mammae samt viden om fremtidens mammografiscreening.

Det får du ud af kurset  

Du vil på kurset lære teknikken omkring det apparatur, der bruges ved mammografiscreening og lære om håndteringen af apparaturet. Du vil også få viden om cancer mammae, og de forskellige behandlingsmuligheder der findes. 

Det faglige indhold på kurset

På dette kursus i mammografiscreening får du viden om:

  • Teknik ved mammografi - Digital teknik ved mammografi
  • Radiologi og patologi i forhold til sygdomme i mammae
  • Kommunikation med screeningskvinderne - psykologiske aspekter ved at skulle mammografi-screenes
  • Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og Den Danske Kvalitetsmodel
  • Behandling af Cancer mammae

Målgruppe

Kurset er for dig, der udfører mammografiundersøgelser på screeningsklinik, privat klinik eller privat hospital og som ønsker kompetencer til at udføre, kvalitetssikre og vurdere mammografiundersøgelser på et større vidensgrundlag.

Adgangskrav

For at deltage i dette kursus, skal du være uddannet radiograf, sygeplejerske eller være ansat til at udføre mammografier på privat hospital eller klinik.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503

Kontakt

Administration
Hans Frydendall
hfry@kp.dk
Tlf.: 5163 2473

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
07. sep. 2020
Pris: kr. 6.500,-
Tilmelding: 05. sep. 2020