Genveje


Medicinsk kræft­behandling for sygehus­apoteker og radiografer,­ e-learningMedicinsk kræft­behandling for sygehus­apoteker og radiografer,­ e-learning

Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling.

E-læringsmodulet fører dig gennem emner som kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling. Når man skal behandle kræft, er der mange muligheder. Derfor følger e-læringsmoduler om kemoterapi, som er krumtappen i den medicinske kræftbehandling, de for tiden fire hyppigst anvendte behandlingsstrategier, som i stigende omfang vil finde sin vej ind i vores og patienternes dagligdag.

Det får du ud af kurset

 • Viden om kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling
 • Faglig feedback på opgaver fra kursusleder
 • Personlig adgang til kurset i 12 måneder

Det faglige indhold

 • Få indblik i og et overblik over kræft som sygdomsproces, herunder kræftforekomst
 • Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling og tumorbiologi om hvordan en kræftcelle over år udvikler sig til en malign tumor med muligheden for at etablere metastaser i andre organer
 • Få kendeskab til muligheder for at behandle kræft lige fra forebyggelse og screening til aktiv sygdomsbekæmpelse med kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling, herunder:
  • Virkningsmekanismer
  • Dosis – effekt (inkl. bivirkninger)
  • Resistens
  • Viden om nye behandlingsformer – endokrin terapi

Målgruppe

Sygehusapoteksansat personale, der producerer, kontrollerer eller informerer om cytostatika ifm. medicinsk kræftbehandling. Radiografer som arbejder med kræftpatienter, og har brug for viden om i forhold til den medicinske kræftbehandling. 

 For størst mulige udbytte af kurset, forudsættes det, at du har:

 • en allround viden om de kliniske termer, der anvendes i klinikken
 • forståelse for farmakodynamik og –kinetik
 • din basisviden inden for cellebiologien present
 • interesse i at vide mere om de enkelte hovedgrupper inden for kræftlægemidler

 
Praktiske informationer 
Kurset er bygget op med 4 uger til e-læring, hvilket svarer til 2 hele dage. Vi anbefaler derfor, at du sætter 2 hele dage af til forløbet, hvor du med fordel, kan fordele de 2 dage over de 4 uger i forhold til at kunne nå at gennemføre kurset. 

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lisbeth N. Christensen
linc@kp.dk
Tlf.: 5138 0638

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Pris
kr. 2.000,- ekskl. moms
kr. 2.500,- inkl. moms

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 2.000,-
Tilmelding: 26. sep. 2020
Pris: kr. 2.000,-
Tilmelding: 14. nov. 2020

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 2.000,-
Tilmelding: 16. maj. 2020
Pris: kr. 2.000,-
Tilmelding: 25. maj. 2020