Genveje


Medicinsk kræft­behandling for sygehus­apoteker og radiografer, e-learning, hold 5

Startdato:
21. sep. 2020
Slutdato:
23. okt. 2020
Varighed:
Sygehusapoteker og radiografer Deltid 4 uger - 2 kursusdage i alt
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling.

E-læringsmodulet fører dig gennem emner som kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling. Når man skal behandle kræft, er der mange muligheder. Derfor følger e-læringsmoduler om kemoterapi, som er krumtappen i den medicinske kræftbehandling, de for tiden fire hyppigst anvendte behandlingsstrategier, som i stigende omfang vil finde sin vej ind i vores og patienternes dagligdag.

Det får du ud af kurset

 • Viden om kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling
 • Faglig feedback på opgaver fra kursusleder
 • Personlig adgang til kurset i 12 måneder

Det faglige indhold

 • Få indblik i og et overblik over kræft som sygdomsproces, herunder kræftforekomst
 • Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling og tumorbiologi om hvordan en kræftcelle over år udvikler sig til en malign tumor med muligheden for at etablere metastaser i andre organer
 • Få kendeskab til muligheder for at behandle kræft lige fra forebyggelse og screening til aktiv sygdomsbekæmpelse med kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling, herunder:
  • Virkningsmekanismer
  • Dosis – effekt (inkl. bivirkninger)
  • Resistens
  • Viden om nye behandlingsformer – endokrin terapi

Målgruppe

Sygehusapoteksansat personale, der producerer, kontrollerer eller informerer om cytostatika ifm. medicinsk kræftbehandling. Radiografer som arbejder med kræftpatienter, og har brug for viden om i forhold til den medicinske kræftbehandling. 

 For størst mulige udbytte af kurset, forudsættes det, at du har:

 • en allround viden om de kliniske termer, der anvendes i klinikken
 • forståelse for farmakodynamik og –kinetik
 • din basisviden inden for cellebiologien present
 • interesse i at vide mere om de enkelte hovedgrupper inden for kræftlægemidler

 
Praktiske informationer 
Kurset er bygget op med 4 uger til e-læring, hvilket svarer til 2 hele dage. Vi anbefaler derfor, at du sætter 2 hele dage af til forløbet, hvor du med fordel, kan fordele de 2 dage over de 4 uger i forhold til at kunne nå at gennemføre kurset. 

Pris
kr. 2.000,-  ekskl. moms

kr. 2.500,-  inkl. moms

Tilmeldingsfrist

26. sep. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik