Genveje


Patienter med kronisk sygdom i almen praksisPatienter med kronisk sygdom i almen praksis

Kursus udviklet i samarbejde mellem PLO Efteruddannelse og Københavns Professionshøjskole

PLO Efteruddannelse og Københavns Professionshøjskole har indgået en partnerskabsaftale om udvikling af kurser til de praktiserende lægers personale. Som det første blev der i vinteren 2016/2017 afholdt et kursus med titlen Patienter med kronisk sygdom i almen praksis. 

Kurset bliver udbudt igen i efteråret 2018 i København. PLO Efteruddannelse og Københavns Professionshøjskole Efter- og videreuddannelse udvikler sammen løbende nye, spændende faglige kurser.

På dette kursus sættes patienter med kroniske lidelser i centrum, og dermed vil fokus være på disse patienters livsvilkår. 

Kurset har til formål at øge dine kompetencer til at indgå i samarbejde med de praktiserende læger omkring håndtering, vejledning og dialog, sammenhæng i patientforløb, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienter med kroniske sygdomme i almen praksis.

Kursets indhold og tilrettelæggelse er baseret på, at du har flere års erfaring fra almen praksis og praktisk erfaring med selvstændige konsultationer målrettet patienter med kroniske sygdomme samt viden om kroppens anatomi og fysiologi
- og specifikt har genopfrisket den nødvendige anatomi og fysiologi vedrørende hjerte, kredsløb, lunger, bugspytkirtel, lever og nyrer.

Det faglige indhold

  • Udvalgte kroniske sygdomme - herunder forekomst, symptomer, diagnostik og behandling indenfor hjerte/kar sygdomme, diabetes og KOL
  • Det komplekse sygdomsbillede samt særlige udfordringer for almen praksis i forhold til patienter med kroniske sygdomme og multisygdom
  • Samarbejde og sektorovergange, sammenhængende patientforløb og relationel koordinering
  • Sygdomsadfærd, kronikermodellen, empowerment, selvvurderet helbred, den motiverende samtale mv.

Det får du ud af kurset

Kursets mål:
  • At give kursisterne indblik i det sammenhængende patientforløb fra såvel et samfunds-, sektor-, praksis- samt patient-niveau. 
  • At skabe kvalitet i opgaveløsningen i almen praksis. 
  • At øge kursisternes viden inden for de faglige temaer. 
  • At give kursisterne redskaber til at understøtte patienternes mestring af den kroniske sygdom og bestræbelser på sundhed. 
  • At give kursisterne indblik i patienters sygdomsadfærd og mestring af kronisme sygdomme. 

Form og forløb

Kurset tilrettelægges som fire dage med hver deres faglige omdrejningspunkt. Imellem kursusdagene vil der være indlagt en lille hjemmeopgave af forskellig karakter og med minimalt tidsforbrug, for på den måde at stimulere til refleksion og hjælpe til at omsætte det lærte til praksis.

Undervisere

Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge, ph.d. og seniorforsker
Bo Christensen, praktiserende læge, professor ph.d.
Berit Lassen, Praktiserende læge
Lill Moll, praktiserende læge
Helle Schnor, Ph.d., Cand.cur, sygeplejerske

Kursusledere

Conny Egebjerg Petersen, uddannelseskonsulent Københavns Professionshøjskole
Lone Pedersen, Master i uddannelse og læring, konsultationssygeplejerske, uddannelseskonsulent PLO-E

Tilmelding

Tilmelding til kurset

Afholdelse

4. og 20. september, 11. oktober og 1. november 2018, IDA Mødecenter, København
Alle dage fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 08.30.

Tilmeldingsfrist
9. juli 2018

Sted

Kurset afholdes på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

Pris

12.500 kr. Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmeldingen.

Kontakt

Koordinerende sekretær
Louise Skaarup
E-mail: lsk.plo@dadl.dk
Tlf.: 35 44 81 40.