Genveje


To dages kompetence- udviklingsforløb i rehabilitering for myndighedspersonerTo dages kompetence- udviklingsforløb i rehabilitering for myndighedspersoner

Metropol og Vølund og Kloster udbyder et to dages kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering for Sundhedsstyrelsen.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet

Formålet med forløbet er at give myndighedspersonerne viden om og kompetencer til at udføre deres opgaver og varetage deres rolle faglig kompetent og med afsæt i ”Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet” efter Serviceloven, sådan at borgerne oplever velkoordinerede og effektive forløb, der reelt støtter dem i at opretholde et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv.

Betingelser og finansiering

Deltagerne skal være ansat i en kommune, hver kommune har ret til to pladser på kurset.
Tilmelding til kurset er bindende.

Deltagelse på kurset er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Opbygning af forløbet

Forløbet består af to kursusdage hvor deltagerne vil blive undervist i de tre kernebegreber rehabilitering, koordination og roller. De to kursusdage bliver gennemført i en sammenhængende blok. Før undervisningen skal deltagerne forberede en case fra deres egen praksis.

Før og efter kursusdagene tilbydes hver deltagers nærmeste leder adgang til e-læringsmateriale om implementering. E-læringsmaterialet har fokus på, hvordan lederne kan understøtte, at deres medarbejdere får implementeret deres nyerhvervede viden på deres arbejdsplads for at sikre et større udbytte af medarbejdernes deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet.

Kurset udbydes i København den 28. - 29. november 2016 og i Viborg den 5. - 6. december 2016.

Målgruppe for kompetenceudviklingsforløbet

Kompetenceudviklingsforløbet er målrettet myndighedspersoner, der arbejder med rehabiliteringsforløb for ældre over 65 år efter § 83a i Serviceloven.

Indhold på de to kursusdage

Indholdet på dag 1 omhandler roller, opgaver og formelle krav for myndighedspersoner. På dag 2 vil der være fokus på den konkrete relation og opgaveløsningen sammen med og omkring borgeren.

Dag 1: Formålet er, at myndighedspersonen får en grundlæggende viden om sin funktion og opgaver og bliver i stand til selvstændigt:

  • at arbejde rehabiliterende med borgeren som aktiv medspiller især i forhold til målsætning. 
  • at identificere målgruppen for rehabiliterende indsatser. 
  • at initiere og understøtte et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem borger, pårørende og professionelle.
  • at anvende relevant lovgivning i praksis.
  • at tilrettelægge og gennemføre det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med henblik på at bidrage til effektive rehabiliteringsforløb.

Dag 2: Formålet er, at myndighedspersonen:

  • bliver i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre processer, der kan styrke borgerens motivation.  
  • får en grundlæggende forståelse for den systematiske målsætnings betydning for et vellykket rehabiliteringsforløb. 
  • får en forståelse for, hvorfor brugen af systematisk udredning er hensigtsmæssig.