Genveje


Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)

Københavns Professionshøjskole bliver i 2019 ny udbyder af Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD).

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod ansatte inden for den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri, herunder ikke mindst laboranter, som ønsker at videreuddanne sig inden for udvikling, kvalitetsstyring og optimering af arbejdsprocesser. 

Det faglige indhold

Uddannelsen er bygget op om tre obligatoriske moduler: 

  • Anvendt matematik
  • Bioorganisk kemi
  • Almen fysik/kemi 

Herudover tilbyder vi en række retningsspecifikke valgmoduler f.eks. cellebiologi, analytisk biokemi og kvalitetssikring i bioteknologiske processer til i alt 30 ECTS. 

Uddannelsen er berammet til 60 ECTS point. 

Til kommende studerende

Hvis du er interesseret i at starte på uddannelsen, kan du finde mere information her.

Til nuværende studerende

Hvis du allerede er i gang med uddannelsen og har spørgsmål til dit videre uddannelsesforløb, kan du kontakte SDU eller sende en mail til uddannelseskonsulent Charlotte Yttesen på chyt@kp.dk

Siden her bliver løbende opdateret med nyheder om uddannelsen.