Genveje


Virksomhedstilpasset uddannelseVirksomhedstilpasset uddannelse

Målet for et virksomhedstilpasset uddannelsesforløb er at udvikle et uddannelsesdesign, som løfter jeres strategiske mål, udvikler jeres praksis og bidrager til virksomhedens faglige udvikling.

Uddannelse designet efter jeres behov

Det er jer, som kender, de udfordringer I står overfor. Vores opgave er i samarbejde med jer at udvikle lærings- og undervisningsmetoder, således at I får et uddannelsesdesign, som løser jeres udfordringer med vores evidensbaserede undervisningspraksis. 

Som virksomhed får I en uddannelse, som giver den enkelte medarbejder et fagligt løft og derved understøtter de strategiske rammer og overordnede mål. Dette lykkes, fordi uddannelsesdesignet tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, I står overfor. 

Et virksomhedsnært undervisningsforløb

Ny viden skal omsættes til handling - vi tager udgangspunkt i deltagernes og dermed virksomhedens praksis både før, under og efter selve uddannelsen. Vi er i dialog med virksomheden lige fra afdækning af behov til evaluering af uddannelsen. Vi sikrer, at uddannelsen rammesættes efter virksomhedens behov og tilgodeser praktiske driftshensyn.

Eksempler på virksomhedstilpasset uddannelsesdesign:


Specialiseret fagligt kursus
Kurset blev udviklet i tæt samarbejde med virksomhedens forskningschef, hvor Metropol sammen med virksomheden fik indkredset virksomhedens behov og tilrettelagt et målrettet uddannelsesforløb. På baggrund af kurset opnåede medarbejderne en øget viden og faglighed, som har bidraget til virksomhedens udvikling og produktion. 

Kompetenceudvikling proteinkemi
Vi har gennem en årrække kompetenceudviklet laboranter inden for proteinkemi. Undervisningen afholdes på virksomhedens arbejdsplads og på tidspunkter, således at den allerede eksisterende arbejdsgang tilgodeses. 

QC og statistik
Her oplever virksomhederne en styrket medarbejdergruppe, hvor kompetencer til beregning og fortolkning af statistisk analyse udvikles og praktiseres. Mere konkret kvalificeres medarbejderne til i højere grad selvstændigt at kunne opstille forsøgsplaner og derved bidrage til bearbejdning af forsøgsresultaterne samt præsentation af disse. 

Rengøring af GMO laboratorier
Kompetenceudvikling af rengøringsmedarbejdere i rengøring af GMO laboratorier, hvilket har udløst en obligatorisk certificering af medarbejderne som særligt uddannede. 

Vil du vide mere?

I er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

Uddannelseskonsulent Conny Egebjerg
Tlf.: 5163 2503
E-mail: cope@phmetropol.dk