Genveje


gør noget få det godt streamer

Om programmetOm programmet

Hverdagen er fyldt med vaner og rutiner, der har stor betydning for vores livsstil. 'Gør noget – få det godt', er et aktivitetsorienteret ergoterapeutisk program, der fokusere på sundhedsfremme og livsstilsændringer gennem hverdagens aktiviteter.

Programmets formål

Deltagerne skal afprøve og forstå betydningen af hverdagens vaner, rutiner og aktiviteter. På den måde kan de bevidst vælge en sund livsstil, hvor deres funktionsevne øges, livskvaliteten højnes og deres sundhed fremmes. 

To manualer

Programmet er beskrevet i to manualer, en der er skrevet til ergoterapeuter, der arbejder med mennesker med psykiske vanskeligheder og en, der er rettet til ergoterapeuter, der arbejder med ældre. 

Læs manualerne
Gør noget, få det godt - for ældre (pdf)
Gør noget, få det godt - for mennesker med psykiske vanskeligheder (pdf)

Begge manualer er udviklet på baggrund af evidensbaseret viden og grundige undersøgelser i praksis. De positive resultater fra gennemførelsen af programmet ses for eksempel i forhold til at borgere, som har lidt tab og mistet livsgnisten, genvinder deres oplevelse af mening med hverdagen og livskvalitet. 

Som ergoterapeut har du allerede de kompetencer, der skal til for at lede et forløb baseret på Gør noget – få det godt. Meningen med programmet er, at øge opmærksomheden, anerkendelsen og brugen af disse kompetencer i det sundhedsfremmende arbejde.

Begge udgaver indeholder: 

  • Introduktion til forløbet 
  • Inspiration til forberedelse og opstart af programmet: Kom godt i gang” 
  • Detaljeret beskrivelse af programmet: Manualen 
  • Den bagvedliggende forståelse for programmet: Teorier og metoder