Genveje


For virksomhederFor virksomheder

Engagerede studerende vil ud i virkeligheden.

Kunne I tænke jer en studerende som tager udgangspunkt i et ønske fra netop jeres afdeling? MatchPol bachelorprojekter giver mulighed for at få undersøgt en problematik, få lavet en undersøgelse I ikke ellers ville have tid til, eller få konkrete forslag på en problemstilling. 

Matchpol er et tilbud til både praksis og studerende.

Som praksis får I et produkt der:
  • Er baseret på videnskabelig metode
  • En analyse af din problemstilling belyst og hængt op på teoretiske overvejelser.
  • Et projekt der sætter fokus på lige netop din problemstilling.
  • Et produkt med afsæt i den nyeste viden.

Som praksis bliver I betragtet som værtssted og samarbejdspartner for de studerende. Det betyder at:

I præsenterer dem for en del af den virkelighed, I arbejder med, og hjælper dem med at etablere kontakt til kollegaer, borgere, patienter eller andre personer, der er relevante for projektet.

De studerende får adgang til materialer, dokumenter og situationer, som er nødvendige for at kunne lave en systematisk og struktureret undersøgelse af problemstillingen.

Bachelorprojektet er den afsluttende del af en professionsuddannelse.  Praksistilknyttede bachelorprojekter er en vigtig del af  læreprocessen, fordi det bringer de studerende helt tæt på aktuelle problemstillinger. 

Studerende ude i virkeligheden.

Vores samfundssystem inviterer til at tænke i nye og kreative samarbejdsformer, som skal være med til at løse velfærdssamfundets fremtidige udfordringer.

Dette gælder ikke kun for erhvervslivet, men i høj grad også i uddannelsessystemet, hvor de studerende skal tilegne sig handlingsrettede kompetencer og se muligheder og lyst til at omsætte idéer til handling.

Kan I se muligheder i at samarbejde med professionsbachelorstuderende og høste et projekt med handlingsanvisninger eller anbefalinger på baggrund af jeres ønske?

Så kan I med fordel oprette projektforslag under projektforslag, så de studerende har mulighed for at vælge netop jeres projektforslag.

Nyttige dokumenter

Relevante dokumenter for jer i praksis

Samarbejdsaftale (Word)

Skabelon til projektforslag (Word)

MatchPol-guide (pdf)

MatchPol brochure (pdf)