Genveje


Uddannelser på MatchPolUddannelser på MatchPol

Se hvilke uddannelser du kan søge på MatchPol

Er I i tvivl om, hvilken faglighed I har brug for til jeres projekt?

Metropol har mange forskellige uddannelser, der giver masser af muligheder for fagligt input til din projektidé. Metropols studerende har lige stort fokus på teori og praktik.

MatchPol matcher jeres problemstillinger med Metropolstuderendes kompetencer. Har du et projekt, hvor du er usikker på, hvilke professioner du skal vælge? Eller du er i tvivl om, om en profession nu også er den rigtige, kan du få hjælp ved at skrive til Matchpol@phmetropol.dk.

Tværfaglige projekter

MatchPol understøtter tværfaglige projekter. Du har derved mulighed for at inddrage studerende fra forskellige uddannelser i dit projekt. Læs mere her.


Læs hvad de forskkelige uddannelser kan tilbyde og om bachelorforløbene på de enkelte uddannelser i MatchPol

 • Administrationsbachelor BA-forløb

  Hvad kan en administrationsbachelorstuderende?

  Fakta om administrationsbachelorforløb

  Varighed: 10 uger
  Start: uge 43
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 22
  Antal gange om året: (1) efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet i uddannelsens afsluttende modul. De studerende har 10 uger til at arbejde med projektet.

  De studerende introduceres første gang til bachelorforløbet i slutningen af 6.semester. Der vil være nogle studerende der på dette tidspunkt vælger hvad de vi arbejde med i bachelorprojektet mens andre først lægger sig fast ved starten af 7. semester, i starten af september. Det vil derfor være disse tidspunkter, hvor de studerende ser på de projektforslag, der findes på MatchPol.dk.

  Vi vil gerne samarbejde med en administrationsbachelorstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra idéer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde praksis der kan være en offentlig virksomhed eller privat virksomhed.

  Pia Freil, fagligkoordinator for bachelorforløbet på administrationsbachelor står til rådighed, med hjælp eller sparring i forhold til projektidéer eller den konkret formulering af projektforslag.

 • Bioanalytiker BA-forløb

  Hvad kan en bioanalytiker?

  Et bachelorprojekt på bioanalytikeruddannelsen udarbejdes altid i samarbejde med praksis. Problemformuleringen udarbejdes i tæt samarbejde med opdragsgiverne. Bachelorprojektet handler om naturvidenskabelige undersøgelser, fx metode optimering,  metodesammenligninger eller  afprøvning/ indkøring af metoder, reagenser eller apparatur.

  Fakta  om bioanalytikernes bachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 9 og 39
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet på modul 14, der løber over 14 uger, og som begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  I modul 12 bliver de studerende klædt på til at kunne sætte en videnskabelig undersøgelse op. I forbindelse med modul 12 eksamen udarbejder de studerende en projektbeskrivelse, hvor de skitserer hvilken problemstilling de vil arbejde med. I den argumenterer de for valg af design og metoder, samt planlægger projektforløbet så det bliver realistisk i forhold til tid og ressourcer.

  De studerende tager stilling til, hvor de vil udarbejde deres BA-projekt,  allerede i løbet af modul 11 i uge 9 eller 39.

  Vi vil gerne samarbejde med en bioanalytikerstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand, via de studerendes eget initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Bioanalytikeruddannelsen vil meget gerne have projektideer fra ”utraditionelle steder” , fx hospitalslaboratorier, der ikke sædvanligvis er knyttet til bioanalytikeruddannelsen  eller private laboratorier og virksomheder.

 • Ergoterapeut BA-forløb

  Hvad kan en ergoterapeut?

  Fakta om ergoterapeuternes bachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 3 og 25
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet på uddannelsens sidste modul, modul 14. Modulet løber over 14 uger, og begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  bachelorforløbet- forløbet starter i de to sidste uger af modul 12. 

  Her vælger de typisk det overordnede  emne til deres bachelorprojekt, danner grupper og introduceres til forskellige design og metoder der kan indgå i et bachelorprojekt. Disse to uger ligger i hhv. 3 og 4 & 25 og 26

  Det mest optimale tidspunkt til at komme med projektforslag til Matchpol.dk vil være inden de to sidste uger af modul 12.

  Vi vil gerne samarbejde med en ergoterapeutstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

  Anne Hove, koordinator for bachelorforløbet på ergoterapeutuddannelsen, hjælper gerne med sparring til projektideer eller hjælp til formulering af projektforslag.

 • Ernæring og sundhed BA-forløb

  Hvad kan en studerende fra ernæring og sundhed?

  Fakta om professionsbacheloren i ernæring og sundhedsbachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 17 og 46
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet i modul 14, der løber over 16-14 uger, og som begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  De studerende får den første introduktion til bachelorprojektet inden de begynder på uddannelsens sidste praktikperiode. Den ligger i uge 17 og i uge 46 semesteret før deres bachelorforløb. Det vil derfor være et tidspunkt, hvor de også ser på de projektforslag, der findes på MatchPol.dk

  Vi vil gerne samarbejde med en ernæring og sundhedsstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

 • Fysioterapeut
 • Jordemoder BA-forløb

  Hvad kan en jordemoderstuderende?

  Fakta  om jordemødrenes bachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 6 og 35
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet i det, der hedder modul 14, der løber over 14 uger, og som begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  De studerende får løbende information om bachelorprojektet gennem uddannelsen, specielt lige inden de går i klinik i modul 11 & 12.Modul 11 starter hhv. uge 6 & uge 35. Det vil derfor være et tidspunkt, hvor de studerende også ser på de projektforslag, der findes på MatchPol.dk

  Vi vil gerne samarbejde med en jordemoderstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejde kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis. 

 • katastrofe og Risiko BA-forløb

  Hvad kan en katastrofe- og risikomanagerstuderende?

  Fakta om katastrofe- og risikomanagernes bachelorforløb

  Varighed: 10 uger
  Start: uge 17 og 46
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 39 og 20
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  Studerende arbejder med bachelorprojektet i det der hedder model 14, der er på 10 uger og startet i hhv. uge 17 og uge 46.

  De studerende kan inddrage deres valgmodul der ligger umiddelbart inden BA-forløbet i projektet til f.eks. til at indsamle data. Introduktionen til BA- forløbet bliver som følge heraf givet allerede midt i modul 12 – det vil sige omkring hhv. uge 39 (for forårsforløbet)og uge 20 ( for efterårsforløbet). Det er på dette tidspunkt hvor de ser på de projektforslag der ligger på Matchpol.dk

  Vi vil gerne samarbejde med en katastrofe- og risikomanagerstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Det er et krav til bachelorprojekter på katastrofe og risikomanageruddannelsen at de udarbejdes i samarbejde med praksis .

 • Lærer BA-forløb

  Hvad kan en lærerstuderende?

  Fakta  om lærernes bachelorforløb

  Varighed: 20 uger
  Start: uge 34
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 8
  Antal gange om året: (1) efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med deres bachelorprojekt fra midt august og gennem efteråret med aflevering i midten af januar.

  De studerende udarbejder bachelorprojektet i tilknytning til et linjefag og under vejledning af undervisere fra både det pædagogiske fagområde og linjefaget.

  Læreruddannelsen opfordrer studerende til at udarbejde bachelorprojektet i samarbejde med praksisfeltet. Det stemmer overens med uddannelsens krav om at bachelorprojekts lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med anvendelse af den faglige indsigt, som de studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag.

  De studerende får den første introduktion til bachelorforløbet i slutningen af februar og i denne forbindelse vælger de det linjefag, der skal indgå bachelorprojektet. Det optimale tidspunkt for projektforslag til Matchpol.dk vil være inden midt februar, således at forslagene vil kunne indgå i de studerendes overvejelse i forbindelse med valg af linjefag i bachelorprojektet. Det er også muligt at lægge projektforslag på sitet i midten af august, hvor de studerende starter på det egentlige bachelorforløb.

  Vi vil gerne samarbejde med en lærerstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved, at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet inklusiv praktikkerne.

  Matchpol-café

  Det er muligt for praksis at møde de studerende på uddannelses Matchpol-café, som ligger i forlængelse af  introduktion til bachelorforløbet i februar.  Vi har med stor succes de senere år, haft besøg af forskellige repræsentanter fra bl.a. private skoler, folkeskoler, specialskoler, skoleforvaltninger og repræsentanter fra learning museum.

  Arrangementet skaber rammen for at praksis og de studerende kan mødes og ”matche” fælles interesser, som bliver udgangspunktet for et kommende matchpolprojekt. Interesserede i at deltage i cafeen kan henvende sig til:

  Nina Troelsgaard Jensen  eller Theis Hoppe

 • Radiograf BA-forløb

  Hvad kan en radiografstuderende?

  Fakta om radiografernes bachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 17 og 46
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerendes arbejde med bachelorprojektet løber over  14 uger, og begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  De studerende får den første introduktion til bachelorforløbet i modul 12, der starter hhv. uge 17 og uge 46.. Det vil derfor være dette tidspunkt, hvor de også ser på de projektforslag, der findes på MatchPol.dk. Det endelige valg og gruppedannelse vil sædvanligvis foregå længere fremme i uddannelsen og senest ved start af modul 14. 

  Bachelorprojektet udarbejdes inden for den specialeretning som den studerende har valgt:
  • Radiologisk billeddiagnostik,
  • Nuklearmedicins billede diagnostik
  • Stråleterapi

  Vi vil gerne samarbejde med en radiografstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Alternativt kan samarbejdet komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med praksis.
 • Socialrådgiver BA-forløb

  Hvad kan en socialrådgiverstuderende?

  Fakta om socialrådgivernes bachelorforløb

  Varighed: 17 uger
  Start: uge 5 og 34
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 49 og 20
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  De studerende arbejder med bachelorprojektet i uddannelsens afsluttende semester, 7.semester. De studerende har 17 uger til at arbejde med projektet.

  De studerende introduceret første gang til bachelorforløbet midt i 6.semester, det vil være i uge 20 og uge 49. Der vil være nogle studerende der på dette tidspunkt vælger hvad de vi arbejde med i bachelorprojektet mens andre først lægger sig fast ved starten af modul 13. Det vil derfor være disse tidspunkter, hvor de studerende ser på de projektforslag, der findes på MatchPol.dk.

  Vi vil gerne samarbejde med en socialrådgiverstuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at praksis lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde praksis der kan være en privat eller offentlig virksomhed.

  Claus Arne Hansen, der er koordinator for bachelorforløbet på socialrådgiver uddannelsen står til rådighed med hjælpe eller sparring i forhold til projektidéer eller den konkret formulering af projektforslag.

 • Sygeplejerske BA-forløb

  Hvad kan en sygeplejerskestuderende?

  Fakta om sygeplejerskernes bachelorforløb

  Varighed: 14 uger
  Start: uge 12 og 41
  Introduktion til bachelorforløbet: uge 47 og 17
  Antal gange om året: (2) forår og efterår

  Om bachelorforløbet

  Det modul, hvor de studerende arbejder med bachelorprojektet, hedder modul 14 og, løber over 14 uger, begynder i hhv. uge 12 og i uge 41.

  De studerende informeres om bachelorforløbet allerede på modul 11/12, idet de ofte benytter denne periode til at aftale samarbejde med de kliniske uddannelsessteder, med henblik på bachelorprojektet. Denne intro vil være omkring uge 47 hhv. uge 17

  På uddannelsen er der flere tidspunkter, hvor bachelorprojektet komme i spil, og hvor de studerende kunne tænkes at se på projektforslag fra klinikken. Den første gang vil være i løbet af uddannelsens lange kliniske undervisningsperiode i modulerne 11 og 12.

  Ved staten af modul 13, valgmodulet, er der igen en chance for de studerende, til at koble undervisningen til det kommende BA-projekt. Det vil være omkring uge 6 henholdsvis uge 35.

  Vi vil gerne samarbejde med en sygeplejerskestuderende - hvordan finder vi en?

  Samarbejdet kan etableres ved at klinikken lægger projektforslag her på sitet, hvorefter interesserede studerende kan kontakte opdragsgiverne, og der kan etableres et samarbejde. Samarbejdet kan også komme i stand på de studerendes initiativ ud fra ideer og kontakter, de har skabt i løbet af studiet.

  Uddannelsen opfordrer de studerende til at udarbejde bachelorprojekter i samarbejde med klinikken.