Genveje


Om MatchPolOm MatchPol

MatchPol - samlingsstedet for gode projektforslag og ivrige aftagere

MatchPol er et tilbud til praksis, studerende og vejledere om at skabe et projekt sammen. Et projekt, der kan rykke ved, udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for rammerne af et professionsbachelorprojekt.

Et projekt under MatchPol har følgende kendetegn

  • Det tager afsæt i en konkret problemstilling fra professionens aktuelle eller fremtidige behov.
  • Det er et samarbejde mellem studerende og praksis eller et forsknings- og udviklingsmiljø.
  • Det indeholder forslag til relevante tiltag i forlængelse af bachelorprojektet.

Rammen for et MatchPol bachelorprojekt

Projektets endelige problemstilling, valg af metoder samt projektets omfang skal afstemmes i forhold til de studerendes studieordning/retningslinjer for bachelorprojektet.

De studerende har tilknyttet en bachelorvejleder fra uddannelsen, der udfordrer og støtter de studerende gennem processen. De studerende har ansvaret for, i dialog med vejlederen, at sikre at bachelorprojektet lever op til de studiemæssige krav.

MatchPol har udarbejdet en MatchPol guide (pdf). Det er et vejlednings- og samarbejdsværktøj, som skal støtte de studerende i deres samarbejde med praksis i projektforløbet.