Genveje


MatchPol ambitionerMatchPol ambitioner

MatchPol løfter Metropols ambitioner

Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. 

Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og sammen med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne.

Ambitionen er at studerende fra fremtidens Metropol er

  • er innovative fagprofessionelle med stærk identitet
  •  er reflekterede og kan argumentere for løsninger
  • kan arbejde på et veldokumenteret grundlag
  •  kan bedømme og kritisk forholde sig til metoder
  • tænker tværfagligt og evner at samarbejde, organisere og koordinere
  • har en veludviklet teknologisk dannelse og anvender smidigt nye teknologier
  • har den bedste viden om praksis og forskning inden for professionen
  • har kompetencer som matcher aftagernes behov

Hvad gør MatchPol?

MatchPol bidrager til at Metropols dimittender besidder de nævnte kompetencer gennem et styrke samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked samt mellem uddannelse og forsknings og udviklingsaktiviteter .

MatchPols formål er at støtte op om at de studerendes afsluttende bachelorprojekt tager afsæt i problematikker, opgaver og ideer fra praksis eller fra forsknings og udviklingsaktiviteter.

Udbyttet ses som gensidig, idet de studerende opnår kompetencer og erfaring ved at arbejde med reelle problemstilling og indgå i et forpligtende samarbejde med praksis. Samtidig får praksis eller forsknings og udviklingsmiljøer undersøgt en aktuel problematik og dermed et solidt input til kvalitetsudvikling.