Genveje


ErgoterapeuterErgoterapeuter

ergoterapeut, benprotese, genoptræning, metropol, matchpolOversigt over projekter

På denne oversigt, kan du se hvilke projekter, der bliver udbudt lige nu.

Projekter på denne side er særligt egnede for studerende der læser til ergoterapeut, men kan i nogle tilfælde også være relevant for andre studerende, samt udarbejdes tværprofessionelt. Dette fremgår af oversigten.
Udbyder

Projekttitel

Tidshorisont

Kontaktperson

Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering  Evaluering og vurdering af effekt af habiliterende og rehabiliterende tilbud ifm. Post Concussion Syndrom  
Ingen tidsfrist  Line Kümmel 
Herlev og Gentofte Hospital  Optimering af radiologers fysiske arbejdsmiljø  
Ingen tidsfrist  Lene Klausen 
Køge Kommune Giver en mini-udgave af Lifestyle Redesign© positiv værdi for borgerens self-efficacy? 
 
Ingen tidsfrist   Stine Frost Jensen
Marie Louise Just Christensen
 
Køge Kommune  Hvordan kan Køge Kommunes træningstilbud med udgangspunkt i Lifestyle Redesign blive mere occupation-focused?
Ingen tidsfrist  Stine Frost Jensen
Marie Louise Just Christensen
Køge Kommune 
Hvad er årsagen til genhenvisning til træningsforløb? 
Ingen tidsfrist
Stine Frost Jensen
Marie Louise Just Christensen
Køge Kommune  Dysfagi-screening på plejecenter (Flow-chart)
Ingen tidsfrist Stine Frost Jensen
Marie Louise Just Christensen
Køge Kommune   Hvorfor fravælges AMPS i den ergoterapeutiske praksis?
Ingen tidsfrist  Stine Frost Jensen
Marie Louise Just Christensen
Hvidovre kommune Borgernes oplevelse af at blive inddraget i eget forløb gennem det tværprofessionelle samarbejde under forløbssamtalerne på midlertidig døgnrehabilitering
2019-2020 Anna Palmen
Genoptræningen i Hvidovre kommune 
Hvad motiverer geriatriske borgere til at vedligeholde deres funktionsniveau efter endt genoptræning?
Ingen tidsfrist

Pia Maria Ilvig 

Hvidovre kommune Borgerinvolvering på Midlertidig døgnrehabilitering 
Ingen tidsfrist
Pia Maria Ilvig 
Siddestillingskompagniet
God siddestilling i kørestol, som udgangspunkt for udførelse af daglige aktiviteter
Ingen tidsfrist
Helle Dreier
Siddestillingskompagniet
God siddestilling i plejeseng, som udgangspunkt for udførelse af daglige aktiviteter
Ingen tidsfrist
Helle Dreier
Hvidovre kommune
Systematisk ADL vurdering af borgere indlagt på Midlertidig døgnrehabilitering 
Ingen tidsfrist
Pia Maria Ilvig
Hvidovre kommune

Er der sammenhæng mellem ergoterapeutens og plejens vurdering af risiko for dysfagi hos borgere indlagt på Midlertidig døgnrehabilitering?
Ingen tidsfrist

Pia Maria Ilvig

Hvidovre kommune
Samarbejdet med ergoterapeuten ved dysfagi-problematikker
Ingen tidsfrist
Pia Maria Ilvig
Hvidovre kommune Borgerinvolvering på Midlertidig døgnrehabilitering 
Ingen tidsfrist  Pia Maria Ilvig
Bispebjerg og Frederiksberg hospital Mestring af dysfagi i hverdagen 
Ingen tidsfrist

Julie Boeberg

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Spørgeskemaundersøgelse hos ansatte på danske hospitaler
Ingen tidsfrist
Lars L. Andersen
Hvidovre Hospital
Erfaringer med at dokumentere i Sundhedsplatformen (SP) - går viden tabt? (Tværfagligt) Ingen tidsfrist
Louise Bolvig Laursen 
Hvidovre Hospital

KOL-hold og ergoterapi på akut hospital
Ingen tidsfrist

Pernille My Pedersen
Hvidovre Hospital

Hvordan arbejder ergoterapeuter med retningslinjerne ift. konsistenser til patienter med dysfagi? Og går de det overhovedet?
Ingen tidsfrist Sofie Dill
FysioFriends
Åbent projekt, hvor der er mulighed for at samarbejde med eHealth virksomheden FysioFriends og deres innovative 3D sundhedsteknologi, kaldet Kinetisense
Ingen tidsbegrænsning

Ulrik Haumann
FysioFriends
Måling af balanceevnen ved unge raske ml. 20-30 år vha. en smart innovativ 3D Sundhedsteknologi, kaldet Kinetisense
Ingen tidsbegrænsning
Ulrik Haumann
FysioFriends Udvikle et træningsprogram og test hvordan det ændrer balanceevnen med Kinetisense - en smart innovativ 3D Sundhedsteknologi
Ingen tidsbegrænsning

Ulrik Haumann
Herlev og Gentofte Hospital - Afd. for Ergoterapi og Fysioterapi Er ADL-afprøvning og/eller ADL-træning vigtigt i håndkirurgien?
Ingen tidsbegrænsning Susanne Boel

Kontakt

Lektor, P.hd. Anette Enemark Larsen
Mail: anel@kp.dk
Tlf.: 2429 6287 Ingen tidsfrist