Genveje


FysioterapeuterFysioterapeuter

søg ind på fysioterapeutuddannelsen

Oversigt over projekter

På denne oversigt, kan du se hvilke projekter, der bliver udbudt lige nu.

Projekter på denne side er særligt egnede for studerende der læser til fysioterapeut, men kan i nogle tilfælde også være relevant for andre studerende, samt udarbejdes tværprofessionelt. Dette fremgår af oversigten.

  

 

Udbyder Projekttitel Tidshorisont Kontakt
Psykiatrisk Center Ballerup Tværfaglighed i behandlingspsykiatrien
 Ingen tidsfrist
 Rikke Nygaard
SORC-C, Hvidovre Hospital   Et landsdækkende tværsnitsstudie af patienter med Osgood Schlatter
Forår/sommer 2020   Kasper Krommes  
SORC-C, Hvidovre Hospital  Et tværsnitsstudie om smertemekanismer og muskelfunktion hos unge med Osgood Schlatter, sammenlignet med raske kontroller 
Forår/sommer 2020  Kasper Krommes 
Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering   Evaluering og vurdering af effekt af habiliterende og rehabiliterende tilbud ifm. Post Concussion Syndrom   
Ingen tidsfrist  Line Kümmel 
Herlev og Gentofte Hospital  Optimering af radiologers fysiske arbejdsmiljø 
Ingen tidsfrist  Lene Klausen 
AKTIV FOR LIVET 
 
AKTIV FOR LIVET - online hjemmeøvelser; nyt spændende sundhedskoncept har brug for evidens
 
Forår 2020  Daniel Grundström Ibsen
 
Elsass instituttet  Undersøgelse af hverdagssituationer hos familier til børn med cerebral parese før og efter deltagelse i kursusforløbet, Aktivitek, ved Elsass Fonden, for at afdække hvorvidt det formås at omsætte tillært teori til praksis
Efterår 2019
 
Kimmie Westh Svendsen
Køge Kommune   Hvad er årsagen til genhenvisning til træningsforløb?  Ingen tidsfrist  Marie Louise Christensen
Stine Frost Jensen
Sports Orthopedic Research Center, Hvidovre Hospital Maksimal styrketest: Hvor mange forsøg og hvor lang varighed?
Efterår/vinter 2019 Kasper Krommes 
Hvidovre kommune Borgernes oplevelse af at blive inddraget i eget forløb gennem det tværprofessionelle samarbejde under forløbssamtalerne på midlertidig døgnrehabilitering
 2019-2020 Anna Palmen
Københavns Universitet
 The MIPAM-trial: Participant perspectives
2019-2020  Rasmus Tolstrup Larsen
Københavns Universitet
 Validitetsstudie af physical activity monitors (PAMs)
2019-2020 Rasmus Tolstrup Larsen
Københavns Universitet  Valideringsstudie af selv-rapporteret fysisk aktivitet fra MIPAM-studiet 2019-2020 Rasmus Tolstrup Larsen
Københavns Universitet
 Valideringsstudie af Self-efficacy og Outcome Expectancy for Exercise Scales
2019-2020 Rasmus Tolstrup Larsen
Københavns Universitet The MIPAM-trial: Motivational interviewing and physical activity monitoring among older adults – a randomized controlled trial
2019-2020 Rasmus Tolstrup Larsen
Hvidovre kommune Borgerinvolvering på Midlertidig døgnrehabilitering 
Ingen tidsfrist Pia Maria Ilvig
Fysioterapeutuddannelsen, KP og Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Fysisk funktion, fysisk aktivitet og livskvalitet hos personer som i fået tumorprotese indopereret efter fjernelse af knoglesarkom i femur eller tibia
Forår 2019 Linda Fernandes
Roskilde i Reumatologisk afdeling
Systematisk registrering Af årsager til frafald og fravær i Rehabiliteringens Træningsdel hos personer der lider Af kronisk hjertesygdom (AoRTA)
Ingen tidsfrist

Se projektdokument
Hvidovre hospital el. Praksishuset
Validering af Skulderstyrkeøvelser-perspektiver for forebyggelse og rehabilitering ved kasterelaterede overbelastningsskader
1.4.-1.6.2019

Jesper Bencke 
Hvidovre hospital Normalværdier og reducerbarhed af nyt mål for gangstabilitet – potentiale for evaluering af gangstabilitet efter intervention
1.4.-1.6.2019

Jesper Bencke 
Hvidovre hospital el. Praksishuset Reliabilitet og validitet af ny lateral trunk flexion reaction test – betydning af muskelstyrke
1.4.-1.6.2019
Jesper Bencke 
Xlab, Biomedicinsk Institut, KU
Biologisk Alder – Validering af nyt sundhedsteknologisk redskab
d. 14.9.2018 Karina Louise Skov Husted
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Spørgeskemaundersøgelse hos ansatte på danske hospitaler
Ingen tidsfrist
 
Lars L. Andersen
Hvidovre Hospital Erfaringer med at dokumentere i Sundhedsplatformen (SP) - går viden tabt? (Tværfagligt)
Ingen tidsfrist Louise Bolvig Laursen
Københavns Professionshøjskole Validering af spørgeskema til børn på Julemærkehjem og elever på 5. klassetrin i den danske folkeskole. (Tværprofessionelt)
Efterår 2018 og Forår 2019 Esben Elholm Madsen 
FysioFriends Måling af balanceevnen ved unge raske ml. 20-30 år vha. en smart innovativ 3D Sundhedsteknologi, kaldet Kinetisense
Ingen tidsbegrænsning
 
Ulrik Haumann
FysioFriends Åbent projekt, hvor der er mulighed for at samarbejde med eHealth virksomheden FysioFriends og deres innovative 3D sundhedsteknologi, kaldet Kinetisense
Ingen tidsbegrænsning

Ulrik Haumann
FysioFriends Udvikle et træningsprogram og test hvordan det ændrer balanceevnen med Kinetisense - en smart innovativ 3D Sundhedsteknologi
Ingen tidsbegrænsning

Ulrik Haumann
Hvidovre Kommune  Borgers oplevelse af holdtræning i den kommunale genoptræning
ingen deadline angivet Pia Maria Ilvig
Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C)
Selvrapporteret hofte- og lyskefunktion blandt atleter opereret for Femoroacetabular impingement syndrom
Forår 2018
Lasse Ishøi
Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C)
Udvikling af muskeludholdenhedstests for hoftemuskulaturen
Efterår 2017 Lasse Ishøj
Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C)
Evaluering af mekaniske parametre ifm. gentagende sprintaktioner blandt fodboldspillere med en tidligere hasemuskelskade: et tværsnitsstudie
Efterår 2017  Lasse Ishøj 
Københavns Universitet
Egenskaber for accelerometerbaserede skridttællere i den ældre befolkning
2018 (fra 12. marts)
Rasmus Tolstrup Larsen 
Hvidovre Hospital Evaluering af den funktionelle stabilitet hos børn født med cerebral parese
Forår 2018 Tina Piil Torabi 
Sjællands Universitetshospital
Betydningen af fast tilknytning af en fysioterapeut på akutafsnittet på et Universitetshospital
Efterår 2017  Lars Bo Jørgensen
Professionshøjskolen Metropol 
FIFA 11 for Health i Danmark (Tværprofessionelt)
 2017/2018 Esben Elholm Madsen
Hvidovre hospital
Critical illness polyneuropati, (CIPN) – muligheder og begrænsninger i forhold til træning.
ingen tidsbegrænsning Line 
Rokkedal

HRT – Helsingør rehabilitering og træningscenter
Ernæring ved genoptræning: Gennemgang og observation af spisesituationerne
Forår 2018 Christina Søndergaard 
HRT – Helsingør rehabilitering og træningscenter
Ernæring ved genoptræning: Evidens for det fremtidige arbejde med værtsskab og spisemiljø
Forår 2018 Christina Søndergaard 
Parker Instituttet Frederiksberg Effekt af varmebehandling til personer med osteoatrose (slidgigt) i fingrene
Forår 2018 Karen Ellegaard

Kontakt

Adjunkt, Bianca El-Naaman
Mail: bien@phmetropol.dk
Tlf.: 5163 2441