Genveje


Pædagogisk ledelse – 10 ECTSPædagogisk ledelse – 10 ECTS

Er du pædagogisk leder på en erhvervsskole? Og ønsker du at udvikle din forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave? Så er dette modulet for dig: et åbent modul med fokus på implementering af nye ledelsesværktøjer og ny ledelsespraksis.

Nye arbejdsvilkår for undervisere (OK 2013) ændringer i Hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser samt Undervisningsministeriets ønsker om bedre kvalitet på skolerne, stiller krav om en ny professionalisme både hos undervisere og ledere.

NCE udbyder et modul fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (Erhvervspædagogisk systemudvikling) i en tonet udgave tilpasset pædagogisk ledelse. Modulet er således målrettet de pædagogiske ledere og indholdet tilpasset, så det matcher skolernes organisatoriske arbejde i øjeblikket.

Indhold

Vi går i dette modul tættere på elevernes læring, lærerne og praksisudvikling. På forløbet berøres konkrete processer og metoder i lederens praksis. 

Det får du ud af modulet

Formålet med forløbet er, at du udvikler forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave, der handler om ledelse og udvikling af skolens kerneydelse, og som forudsætter et tæt samarbejde mellem skolen og skolens øverste ledelse, mellemledere og undervisere. Når du har gennemført modulet, vil du blive i stand til:

  • At medvirke til at skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og enhedens praksis
  • At gennemføre organisatoriske lære- og udviklingsprocesser ved hjælp af systematisk videndeling
  • At understøtte udviklingen af organisatoriske og individuelle kompetencer
  • At skabe og udvikle rammer for teamarbejde som har fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer og høj undervisningskvalitet
  • At støtte udviklingen af god praksis og sikre en professionel håndtering af evt. konflikter

Målgruppe og meritering

Ledere på tværs af landets erhvervsskoler. Bemærk desuden at modulet er meriterende ift. en samlet Diplomuddannelse i Ledelse eller Erhvervspædagogik på Professionshøjskolen Metropol. 

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over 6 dage fordelt på 2 hele dage og 2 x 2 internatdage alle med mellemliggende hjemmeopgaver.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold