Genveje


InternationaltInternationalt

NCE indhenter ny international viden om god praksis inden for vekseluddannelser gennem internationale netværk og projekter.

NCE arbejder med at formidle og udbrede god dansk praksis i andre lande. Her arbejder NCE med udvikling af andre landes erhvervsuddannelsessystemer gennem kapacitetsudvikling og implementering af god praksis. Samarbejdet foregår blandt andet med EU og andre landes nøgleaktører.  

NordYrk

NordYrk er et nordisk netværk der mødes om erhvervspædagogik og erhvervsdidaktik, som arbejder på at øge kvaliteten inden for erhvervsuddannelsesområdet. NordYrk bidrager blandt andet til at styrke og formidle erhvervspædagogisk og erhvervsdidaktisk forskning og forskningsprojekter samt udvikle og styrke uddannelse af erhvervsuddannelseslærere.

Læs mere om netværket NordYrk her eller kontakt lektor Henrik Hersom Jensen for mere information. 

ReferNet 

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne i hele Europa. Derudover er der tilknyttet et nationalt netværk med interessenter og vigtige aktører i uddannelsessystemet. 

Det danske nationale netværk samler, analyserer og udbreder information om det danske erhvervsuddannelsessystem til Europa og spreder viden fra EU til Danmark. NCE er national tovholder for det danske netværk.

Læs mere om netværket ReferNet.