Genveje


Bedre overgangBedre overgang

”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse” - konferencen der markerer afslutningen på det treårige satspuljeprojekt.

Materialer fra konferencen. 

Flyer Konferenceprogram 

Om intentionen med satspuljen 

EVA – gode overgange 

Fra sprogcenter til eud 

GPS vejledning 

Styrket overgangsvejledning 

Stil skarpt – filmprojekt 

Frafaldstruede GF-elever

Bedre fastholdelse 

Filosof: Fokus på muligheder 

Evaluering af satspuljeindsatsen 

Unge på Tværs

Se også
TV2 Fyn sender fra konferencen


Dagens program

9.30 Ankomst og registrering

10.00 Velkomst og program
v/Ole Dibbern Andersen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

10.05 Om intentionen med satspuljen
– hvad ville vi opnå?
v/Hanne Woller, Undervisningsministeriet

10.15 Gode overgange – hvad skal der til?
v/Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

10.45 Pause

10.55 Præsentation af UU Danmarks vejledningsprojekt
Unge på tværs
v/ Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve Aps

11.10 Præsentation af projekter om bedre overgang til erhvervsuddannelse

• Fra sprogcenter til erhvervsuddannelse (EUC Nord)
Projektet præsenterer en model og en pædagogisk praksis, der
sikrer elever med anden etnisk baggrund end dansk en hensigtsmæssig
overgang til erhvervsuddannelse

• Personlig vejleder i overgangen til erhvervsuddannelse
(Vestre Skole Middelfart)
Projektet fremlægger erfaringer med, hvordan en personlig
vejleder kan styrke udsatte elevers overgangsfærdigheder

• Styrkelse af overgangsvejledning for unge med udviklings- og
adfærdsdiagnoser (EUC Nordvest)
Projektet belyser, hvordan man kan sikre at elever med diagnoser
får den bedst mulige overgang til erhvervsuddannelsesforløb

• Stil skarpt (UU Nordvestsjælland)
Filmproduktion kan være vejen til at give udsatte unge mod på
og lyst til at påbegynde erhvervsuddannelse. Projektet fortæller
hvordan dette er sket.

11.50 Surprise

12.00 Frokost

13.00 Bedre fastholdelse – hvad skal der til?
v/Peter Koudahl, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

13.30 Paneldrøftelse med projektholdere for fastholdelsesprojekter

• Sundhed på arabisk (SoSu C)
Elever med arabisk sprog- og kulturbaggrund kan styrke deres arbejdsmarkedsparathed gennem et særligt tilrettelagt valgfag

• Styrkebaseret læsning med læsestile (IBC)
Forskningsbaserede læsestilsværktøjer kan fungere som løftestang for at fastholde elever med læsevanskeligheder. Projektet fortæller, hvordan en skole har implementeret dette.

• Digital arbejdsmappe (Learnmark Horsens)
Hvis skole og praktik skal hænge bedre sammen i vekseluddannelse, kan nye digitale medier være løsningen. Projektet fortæller hvordan det kan gøres.

• Faget som drivkraft (Kold College)
Hvordan kan en faglig funderet undervisnings- og vejledningsstrategi fungere som løftestang for øget fastholdelse af elever? Skolen har høstet vigtige erfaringer med dette.

• Sammenhængende Trin1-uddannelse (Tietgen)
Hvis man skal styrke udsatte elevers mulighed for at gennemføre uddannelse, må man involvere virksomhederne i langt større udstrækning. Projektet fortæller om sine erfaringer med dette.

• Praksisnær undervisning (SoSu Syd)
Frafaldstruede elever kan fastholdes, hvis de forberedes bedre på den praktiske del af uddannelsen. Skolen fortæller om, hvilke metoder der kan tages i anvendelse.

• Hvad så kammerat, kommer du i morgen? (Mercantec)
Motivationen hos udsatte elever kan styrkes via en målrettet indsats, hvor elevernes indbyrdes relationer styrkes i et camp-ophold. Projektet fremlægger erfaringerne med dette.

• Talforståelse som løftestang for fastholdelse (Aarhus Købmandsskole)
Udsatte elevers muligheder for at gennemføre uddannelse styrkes væsentligt, hvis matematikundervisningen tilrettelægges differentieret. Skolen præsenterer hvordan et særligt undervisningsmateriale gør dette muligt.

14.30 Kaffepause

15.00 Fokus på muligheder – eller hvordan man gør
begrænsninger til en styrke
v/filosof Anders Dræby Sørensen

15.30 Evaluering af satspuljeindsatsen

v/Ole Dibbern Andersen, Nationalt Center for
Erhvervspædagogik

15.50 Afrunding på dagen