Genveje


Erhvervsuddannelser mellem faglighed og omsorgErhvervsuddannelser mellem faglighed og omsorg

Erhvervsuddannelserne står over for store udfordringer i arbejdet med at få de unge til at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Der er fravær og frafald. Og et stigende antal elever, der mistrives. Men hvad skal der til for at vække og fastholde de unges interesse og engagement?

Erhvervsuddannelser mellem faglighed og omsorg

Mere vejledning og omsorg vil nogen sige. Flere sociale arrangementer. Og elevcoaches, der kan nurse eleverne, når de har det vanskeligt, og som kan ringe til dem om morgenen, når de har sovet over sig … igen. Og som kan føre afklarende samtaler med dem og give dem den voksenkontakt, de savner. Gør vi det, vil det få flere unge til at trives og gennemføre en uddannelse til glæde og gavn for såvel elev, skole og samfund. Nej, nej … vil andre sige. Hele den dér omsiggribende omsorgskultur er snarere en del af problemet end af løsningen. Hvis vi behandler eleverne som ofre … ja, så bliver de ofre.

Den bedste tilgang er at møde de unge med krav og forventninger. Med det fokus tilbyder man de unge et løft ind i en ny virkelighed, hvor fagligheden er i højsædet. Også de unge, som man måske vil betegne som svage, og som slås med forskellige vanskeligheder, vil kunne profitere af dette.

Dilemmaet mellem omsorg og faglighed er et af de temaer, som bliver sat til debat på denne konference om erhvervsuddannelserne. Det samme gør dilemmaet mellem individualitet og fællesskab. Erhvervsuddannelserne er i høj grad bygget op på den enkeltes valg. Det giver frihed og muligheder, men hvordan kombineres det med det fællesskab, som alle unge efterspørger? Endelig er det også et spørgsmål, om erhvervsuddannelserne har den rummelighed, der skal til, for at rumme den store mangfoldighed af uddannelsessøgende. Eller om der skal tænkes i nye forløb for at tilgodese unges forskelligartede behov?

Disse og mange andre spørgsmål vil være i fokus på konferencen. Vel mødt til en spændende dag.

Oplægsholderne:
Peter Bastian
er dansk musiker og har medvirket i talrige tv-udsendelser og radioforedrag. Har udgivet bogen ’Ind i musikken’ (1987). Modtog i 1988 Rosenkjærprisen af DR for formidling af musik og tanker på et på en gang højt og lettilgængeligt plan. Udgav i 2011 bogen ”Mesterlære – en livsfortælling”.

Noemi Katznelson
er ansat på Danmarks Pædagogiske Universitet, Center for Ungdomsforskning. Har i flere år arbejdet med forandringer i ungdomskulturen og har blandt andet beskæftiget sig med unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og med unge i erhvervsuddannelserne.

Ulla Højmark Jensen
er leder af forskningsenheden i Vejledning, Erhvervs- og Professionsuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik/ DPU, Aarhus Universitet. Har arbejdet med vejledning af unge, unge uden uddannelse, social arv og mønsterbrydere i ungdomsuddannelserne og med etniske minoritetsunges frafald fra erhvervsuddannelserne.

Liselotte Ingholt
har en ph.d fra Københavns Universitet og er cand.mag. i psykologi og pædagogik. Er forsker ved Center for Interventionsforskning,
SDU. Har fokus på sammenhængen mellem ungdomsuddannelsernes organisering af skolelivet, elevernes udvikling af faglige og sociale fællesskaber og deres udvikling af vaner.

Program 24/4 2012

 • 09.00 Morgenkaffe og registrering
 • 09.20 Velkomst
 • 09.30 Tanker om faglighed, mesterlære og omsorg - inspiration til lærer-elev samarbejdet
  v/ Peter Bastian
  Med udgangspunkt i bogen ’Mesterlære – en livsfortælling’ sætter Peter Bastian fokus på vertikal og horisontal tilgang til unges læring og uddannelse og på opfattelsen af faglighed og mening. Oplægget belyser, hvordan omsorg kan blive kvælende og måske kan fremme en offermentalitet.
 • 10.45 Pause
 • 11.00 Fællesskaber og forskelligheder blandt eleverne – hvad er EUD’s styrker, udfordringer og dilemmaer?
  v/Noemi Katznelson
  Med udgangspunkt i to nye rapporter: ”Motivation i erhvervsuddannelserne” og ”Ungdom på erhvervsskolerne” belyser Noemi Katznelson, hvordan eleverne oplever mødet med erhvervsuddannelsen, lærerne og det faglige og sociale læringsmiljø på skolerne. Oplægget sætter fokus på dagligdagen på skolerne og på forskellige ungdoms- og uddannelsesfællesskaber.
  Noemi Katznelson behandler spørgsmål som:
  • Hvad får eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse?
  • Hvordan opfatter og forvalter eleverne læring og ansvar i den praktiske undervisning?
  • Hvad karakteriserer det fagligt sociale i erhvervsuddannelserne?
 • 12.15 Frokost
 • 13.15 Unges perspektiver på fællesskaber og uddannelsesforløb
  v/Liselotte Ingholt
  Det er et spørgsmål, om erhvervsuddannelsernes fokus på den enkelte elev har fået så stor succes, at individualiteten er kommet til at betyde, at flere og flere elever oplever ensomhed og isolation på uddannelserne.
  Eleverne kan opleve store bestræbelser fra lærerne på faglig integration, men kan måske mangle faglige og sociale fællesskaber som grundlag for trivsel og kompetenceudvikling.
  Oplægget belyser:
  • Hvad siger eleverne om deres faglige og sociale deltagelse på skolerne?
  • Hvad har betydning for elevernes trivsel?
 • 14.30 Pause
 • 14.45 Hvad med de unge, der ikke passer ind i systemet?
  v/Ulla Højmark Jensen
  En del af de unge, der falder fra/ikke får en ungdomsuddannelse føler ikke, at de passer ind hverken i gymnasieuddannelserne eller på erhvervsskolerne. Hvem er disse unge – hvad er deres erfaringer med uddannelsessystemet, hvad drømmer de om og hvordan kan erhvervsskolerne arbejde på at matche nogle af de unges behov? Hvilke gode erfaringer fra Danmark og USA kan give inspiration til de enkelte skoler og de enkelte lærere i forhold til at arbejde med at inkludere denne gruppe af unge i uddannelsessystemet?
 • 16.00 Farvel og tak for i dag