Genveje


Konference om AMUKonference om AMU

AMU holdt i 2010 sit 50 års jubilæum. Stærkt ændret inden for bare de seneste 10 år. Og stadig i forandring. Ikke mindst fordi uddannelserne er knyttet til et arbejdsmarked, der aldrig samler rust, men er i evig omformning. Det viser sig i organisatoriske forandringer og nyskabelser; lovændringer og nye arbejdsopgaver. På denne konference sætter vi fokus på AMU-uddannelsernes undervisning og deres vilkår.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling ”kræver”, at alle voksne i arbejde på det danske arbejdsmarked - og bestemt også de kortuddannede - må blive dygtigere til at mestre mere komplekse arbejdsprocesser – både på det private og det offentlige arbejdsmarked. De stigende kompetencekrav betyder, at udstødningsmekanismerne på arbejdsmarkedet forstærkes. Det gælder ikke mindst for de kortuddannede, uanset om de er i beskæftigelse eller er ledige.

Hvordan skal AMU løfte den opgave?

AMU-undervisere, ledere og andre med tilknytning til AMU får anledning til at mødes og drøfte, hvordan AMU-uddannelserne som ramme om pædagogiske aktiviteter ændrer sig – eller burde ændre sig.

Ind i mellem de tre foredrag fortæller to skoler om skoleeksempler: deres erfaringer med udfordringerne og initiativer til at imødegå disse.

Foredragsholdere

  • Villy Hovard Petersen har arbejdet med AMU/VEU i 25 år, først i Arbejdsministeriet som kontorchef og vicedirektør og de seneste 10 år som uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet med særligt ansvar for voksen- og efteruddannelse.
  • Morten Lassen er institutleder på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Deltager i Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) og har i en årrække forsket i erhvervsrelateret voksen- og efteruddannelse, senest i tilknytning til NCK (Nationalt Center for Kompetenceudvikling) og aktuelt i et internordisk projekt (SkanKomp).
  • Bjarne Wahlgren er leder af Nationalt Center for Kompetenceudvikling og professor i voksenuddannelse. Arbejder med transfer fra uddannelse til arbejde. Har senest skrevet bogen Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde.

Program

9:30 Kaffe og velkomst
9:45 AMU’s nødvendighed i en verden af forandringer. Mellem udstødning og kompetenceudvikling v/Villy Hovard Pedersen
10:45 Pause
11:00 Skoleeksempel 1
11:30 Kompetenceudvikling af kortuddannede de næste år – hvad gemmer der sig i dén opgave? v/Morten Lassen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
12:15 Frokost
13:00 Skoleeksempel 2
13:30 Kaffe og frugt
13:45 Nye pædagogiske udfordringer i undervisningen af voksne? En særlig ”AMU-pædagogik”? v/Bjarne Wahlgren, Institut for didaktik, DPU
15:00 Afrunding og perspektiv
15:15 Afslutning