Genveje


Kvalitetsudvikling af skolepraktikKvalitetsudvikling af skolepraktik

NCE afholdt 30.06.2010 seminar om kvalitetsudvikling af skolepraktik for instruktører, lærere og andre medarbejdere, der er involveret i skolepraktik.

Der er mangel på praktikpladser – og der er stigning i antallet af skolepraktikelever i øjeblikket. Det er på trods af, at virksomhederne kan få op til 50.000 kr. i 2010, når de indgår en uddannelsesaftale med en elev. Skolepraktik (SKP) kan indgå som hel eller delvis erstatning for en ordinær praktikaftale.

Mange erhvervsskoler er derfor nu i gang med at opbygge deres uddannelsesberedskab for at løse denne opgave – alene eller i samarbejde med andre skoler. Det er i alles interesse, at undervisning og oplæring i skolepraktikken på erhvervsskolerne har de samme kvaliteter, som oplæringen gennem ordinær praktikuddannelse. Det skal være sådan, at eleverne i SKP afslutter deres uddannelse med de samme kompetencer, som de elever, det har gennemført et ordinært forløb med uddannelsesaftale, således at skolepraktikelever efterfølgende er lige så godt stillet på arbejdsmarkedet.

Seminaret skal give inspiration til, hvorledes man kan kvalitetsudvikle undervisningen i skolepraktik på erhvervsskoler – med vægt på, hvordan oplæring i praktik kan kombineres med korte uddannelsesaftaler, delaftaler og restuddannelsesaftaler.
Seminaret består derfor af en række plenumoplæg, hvor forskellige centrale aktører informerer om SKP-undervisningen, og en række workshops, hvor praktikere fortæller om deres erfaringer med SKP-undervisning. I flere af disse workshops, vil der ligeledes deltage SKP-elever fra de involverede erhvervsskoler.
Seminaret sluttes af med en præsentation, der mere overordnet ser på, hvordan elever, der har gennemført skolepraktik, klarer sig. De muligheder og begrænsninger, der er ved oplæring i skolepraktik behandles, og blikket rettes ud for at se, hvordan andre lande ser på og løser problemerne

Brochure

Program

09:15- 09:45    Ankomst, kaffe, te, rundstykker brød, frugt
09:45- 10:00    Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Philip Pedersen, undervisningskonsulent, Undervisningsministeriet
10:00-10:45    Skolepraktik: Hvordan er reglerne? Hvor er faldgruberne?
Præsentation af ”Håndbog om skolepraktik”
v/ Dennis Lindberg Laursen, fuldmægtig, Undervisningsministeriet.
Der vil være mulighed for spørgsmål og afklaring
10:45-11:00    Oplæg til workshops drøftelser
11:00-12:30    Workshop 1-5
12:30-13:15    Frokost
13:15-14:45    Workshop 1-6
14:50- 15:30    ”Skolepraktik – resultater og udviklingsmuligheder”.
Oplæg og diskussion v/ Ida Juul, lektor DPU. Udgangspunktet for oplægget er rapporten ”Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik”, 2010
15:30-16:00    Opsamling og det videre arbejde med skolepraktik.
Afslutning v/ Philip Pedersen, undervisningskonsulent, Undervisningsministeriet

Workshoptemaer

  1. Hvordan skabes autentiske rammer for skolepraktikundervisning? Ex merkantil. v/ Mariann Overgaard, praktikleder Aalborg Handelsskole og Marian Pedersen, praktikleder Tietgenskolen.
  2. Hvordan skabes autentiske rammer for skolepraktikundervisning? Ex teknisk. v/ Kirsten Sørensen, SKP-instruktør, frisør, Aarhus Tech.
  3. Produktion i skolepraktik – hvad er muligt? v/ Peter Brandstrup, SKP-instruktør, auto, Mercantec, Jacob Duffill, SKPinstruktør, murer, VIA Erhvervsuddannelser, Poul Lübbert, SKPinstruktør, skiltemaler, Silkeborg Tekniske Skole
  4. Hvordan kan Elevplan bruges på en effektiv og praktisk måde i skolepraktikken? v/ Peter Winge og Pernille Stidsen, Den Jydske Haandværkerskole.
  5. Hvordan kan e-portfolio anvendes som dokumentation ved virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktikken? v/ Torben Ribergaard, faglærer, Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.
  6. Etablering af netværk for skolepraktikinstruktører. v/ Bente Kjærgaard, teamleder Den Jydske Haandværkerskole og Claus Møller Jacobsen, teamleder Grenaa Tekniske Skole.