Genveje


Uddannelsesparathed - hvad er det?Uddannelsesparathed - hvad er det?

Ungepakke 2 har sat nye begreber på dagsordenen. Uddannelsesparathed er et af dem, og det meget lange ord uddannelsesparathedsvurdering, er et andet.
Fra og med foråret 2011 er det blevet et krav, at uddannelsesparatheden skal vurderes, inden en ung vinker farvel til folkeskolen og træder ind ad døren på en erhvervsskole eller et gymnasium.
Men hvad vil det sige at være uddannelsesparat? Hvilke forhold skal tages i betragtning, og hvilke elementer skal indgå, når den enkelte unge vurderes?

Og hvad ligger der egentlig i selve begrebet parathed? Hvordan var synet på unges potentielle parathed til at kaste sig over en uddannelse tidligere, og hvordan tolkes parathed i dag? Er uddannelsesparathed noget, man er noget man har, eller noget man udvikler?

Det er nogle af de spørgsmål, som denne konferences oplægsholdere vil sætte fokus på. Endvidere vil der i workshops blive sat fokus på uddannelsesparathed i tre forskellige grene af ungdomsuddannelsesområdet. Her vil der blive mulighed for at udveksle og debattere indhøstede erfaringer med dette nye begreb.

Endelig vil vi som afslutning på konferencen sætte fokus på nogle væsentlige, etiske dilemmaer. For hvad betyder det for vejledningen og mødet med de unge, at ord som pligt og vurdering bliver nøgleord? Ændrer vejlederrollen sig fra den gode til den onde eller grusomme? Eller kan det stadig lade sig gøre at møde de unge med ligeværdighed og samtale med dem i en ånd præget af gensidig respekt? Dette er også meget væsentlige spørgsmål.

Workshopledere

Jette Fischer
UU-vejleder og souschef, UU Vest Region Hovedstaden

Karsten Holm Sørensen
Faglig leder, NCE-Århus

Karen Margrethe Fink
Lektor og studievejleder, Aabenraa Statsskole

Oplægsholdere

Torben Pilegaard Jensen
Mag. scient. soc., forskningsleder i AKF, har først og fremmest gennemført forskning på uddannelsesområdet. Hans forskning har fokus på den sociale baggrunds betydning for valg, fravalg og frafald på ungdomsuddannelserne samt på de videregående uddannelser. Men også på spørgsmålet om, hvad uddannelsesinstitutionerne kan gøre for at fastholde elever og studerende bl.a. m.h.t. undervisningsmiljø.

Helene Valgreen
Ph.d.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet. Uddannelseskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Cand.mag. i musik og dansk, Master i vejledning. Modtager af Vejlederprisen 2007.

Per Schultz Jørgensen
Professor emer. Uddannet folkeskolelærer, cand. psych., dr. phil., ansat ved Københavns Universitet, Socialforskningsinstituttet, Danmarks Pædagogiske Universitet, forskning i børn, familieforhold og pædagogisk udvikling. Tidligere formand for Børnerådet og Socialpolitisk Forening.

Program

09.00 Morgenkaffe og registrering

09.20 Velkomst

09.30 Uddannelsesparathed – hvad er det?
v/Torben Pilegaard Jensen, mag. scient. soc., forskningsleder i AKF
Vurderingen af uddannelsesparathed skal have fokus på unges forudsætninger for læring. Deres formelle kompetencer ved folkeskolens afslutning er ikke et tilstrækkeligt udgangspunkt. Deres læring og færdigheder er meget afhængige af læringsmiljøet og skal ses i sammenhæng hermed.

11.00 Hvordan bliver man uddannelsesparat?
v/ Per Schultz Jørgensen, professor emer.
Engang handlede det alene om evner. Senere kom der stor vægt på motivation, og det betød et stort fremskridt for pædagogisk tænkning og praksis. Senere igen blev fagligheden betonet. I dag er det parathed, der giver en ny vinkel: her handler det både om evner, faglighed, motivation og sociale relationer. Parat er nemlig noget, man gøres til i et fællesskab med andre. Det vil også indebære konsekvenser for pædagogikken: Undervisningen skal indlejres i netværk, grupper, venskaber og relationer. At være parat er at have tillid til, at det kan lykkes og turde tage den chance, som ligger i at vove forsøget. Ofte skal der overvindes angst og lavt selvværd. Uddannelsesparathed skabes i et miljø, hvor man har det godt, trives, udfordres – og bekræftes i et socialt fællesskab.

12.15 Frokost

13.15 Workshops
Hvordan opfatter man uddannelsesparathed inden for forskellige grene af ungdomsuddannelserne? Hvordan arbejder man med uddannelsesparathed i praksis, og hvilke erfaringer har man gjort sig?
Vælg en af tre workshops:

 • A. Uddannelsesparathed i et UU-perspektiv
  v/Jette Fischer, UU-vejleder og souschef
 • B. Uddannelsesparathed i et erhvervsskole perspektiv
  v/Karsten Holm Sørensen, faglig leder, NCE-Århus
 • C. Uddannelsesparathed i et gymnasialt perspektiv
  v/Karen Margrethe Fink, lektor, Aabenraa Statsskole

14.30 Kaffepause

14.50 Etiske dilemmaer i vejledningen
Helene Valgreen, uddannelseskonsulent og Ph.d.-studerende
Med udgangspunkt i FUE’s etiske principper for vejledningen sættes der fokus på forskellige etiske dilemmaer:

 • Hvordan kan vi praktisere etiske principper som fx uafhængighed og lige værdighed i en verden af uddannelsespligt og vurdering af uddannelsesparathed?
 • Hvordan kan vi bruge vores vejledningsfaglighed og forandre faldgruber til muligheder?
 • Hvordan sikrer vi, at mødet med den vejledningssøgende fortsat bliver unikt og meningsfyldt, selvom den politiske virkelighed måske ikke giver de bedste vejledningsfaglige vilkår?

16.05 Tak for i dag