Genveje


Unge hjernerUnge hjerner

De seneste år er hjerneforskningen blevet intensiveret, og den har været med til at gøre os klogere på nervesystemets øverste kontrolorgan.
Indtil for ganske nylig troede man fx ikke, at der kunne dannes nye hjerneceller. Det kan der. Hjernen er dynamisk, og det har ikke gjort den mindre interessant i en pædagogisk og psykologisk sammenhæng.
På konferencen 27.01.2011 vil vi sætte fokus på unges hjerner. Hvad er det særlige ved teenagehjernen? Hvordan fungerer den? Når den fungerer, vil nogle måske sarkastisk indskyde.

Den menneskelige hjerne er et fantastisk neurocenter med cirka 125 milliarder celler, der har talrige forbindelser med hinanden. Den er hjemsted for følelser og tænkning og central for den komplicerede kommunikation til og fra sanser og muskler.

Og hvad med de meget omtalte kønsforskelle? Er der hold i, at alle drenge er krigere fra Mars, og at alle piger har trådt deres barnesko på Venus. Eller er det mere nuanceret end som så? De fleste unge i dagens Danmark er i gang med en uddannelse og modtager en eller anden form for undervisning. Hvordan tilrettelægges den, så hjernen oplever flow, og der skabes optimale betingelser for læring og vidensformidling? Endelig vil der blive sat fokus på den mest aktuelle viden inden for ungdomspsykiatrien. Tidligere forstod man primært angst, depression og andre psykiske vanskeligheder som et resultat af ydre påvirkninger. I dag ved man, at medfødte sårbarheder i hjernen er et lige så væsentligt element.
Vel mødt til en spændende konference!

Om oplægsholderne

Christian Gerlach

(dr. psyk, ph.d., cand.psych.) forsker i organisering af viden i hjernen baseret på såvel patientstudier som billeddannende studier af raske personer. Han har tidligere været ansat ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og ved Learning Lab Denmark. I dag arbejder han som lektor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Læring, Århus Universitet.

Frans Ørsted Andersen

er Ph.d., autoriseret psykolog, cand.pæd.psych. og cand.pæd.pæd. Han er ansat som adjunkt ved DPU. Hans kernekompetencer er blandt andet pædagogisk psykologisk analyse og udredning, forandrings- og udviklingsskabende intervention og samtaleformer, uddannelsesforskning, positiv psykologi og optimale læringsmiljøer.

Jakob Ørnberg

er børne- & ungdomspsykiater og psykoterapeut ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Han superviserer både i faglige og terapeutiske sammenhænge. Desuden har han gennem mange år været medlem af Børns Vilkårs hovedbestyrelse.

Konferencetilbud

Få Per Straarup Søndergaards to nyeste bøger ”Et spind af sorte tanker – om unge og depression” og ”Når angsten tager magten – om angstlidelser blandt unge” til kun kr. 199,- per styk (+forsendelse) Læs omtale af bøgerne på www.turbineforlaget.dk og bestil dem på post@turbineforlaget.dk. Husk at angive evt. EAN nr og skrive konferencetilbud i din mail. Ellers får du ikke rabatten.

Program

09.15 – 09.45 Morgenkaffe og registrering

09.45 – 12.00 Hjernens udvikling hos børn og unge – og hos piger og drenge
v/ Christian Gerlach
Udviklingen af hjerneskanningsteknikker har muliggjort, at man i dag kan studere den raske hjerne hos såvel børn som unge. Dette har betydet et væsentligt fremskridt i forståelsen af hjernens udvikling, men også i forståelsen af, hvordan denne udvikling hænger sammen med udviklingen af kognitive funktioner fx sprog og hukommelse. Ikke overraskende peger undersøgelserne generelt på, at hjernen er plastisk (formbar), og at dens udvikling i høj grad er betinget af det miljø, individet befinder sig i og herunder de erfaringer, individet gør sig. Men er der også forhold i hjernens udvikling, der er givet fra fødslen? Er der fx forskel på pigers og drenges hjerner? Mange mener, at sådanne kønsforskelle eksisterer. Det biologiske køn er således igen – nu med henvisning til neuroanatomiske forskelle på drenge og piger – grundlag for argumenter for kønsopdelt undervisning. Men er den viden, der eksisterer på området, så solid og entydig, at den kan bære sådanne anvisninger? I dette foredrag vil jeg give en kort gennemgang af hjernens udvikling samt præsentere, hvad der aktuelt vides om kønsforskelle i neuroanatomi og kognition; særligt med henblik på unge. Det er mit håb at denne gennemgang kan være med til at danne grundlag for en mere nuanceret debat på området, hvor mange udsagn om kønsforskelle synes at hvile på et spinkelt grundlag.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Hjerner og læring – set fra den positive psykologi
v/Frans Ørsted Andersen
I den positive psykologi er der fokus på menneskets psykiske resurser og potentialer. Et særligt område er den resurse, der ligger i flow-tilstanden. Neuropsykologisk kan flow karakteriseres som en særlig avanceret opmærksomhedstilstand. Den må siges at være yderst gunstig for unge mennesker, da læring, identitet og selvværd kan styrkes. Flow er imidlertid også risikabel, fordi den for svage sjæle måske kan være afhængighedsskabende. Mindfulness er en mental tilstand, der er beslægtet med flow. I oplægget vil den blive introduceret sammen med flow-teorien og andre elementer fra den positive psykologi. Der vil blive lagt særlig vægt på unges læring.

14.30 - 15.00 Kaffepause

15.00 – 16.30 Den sårbare hjerne
v/Jakob Ørnberg
Tidligere har man primært forstået angst, depression og andre psykiske vanskeligheder som et resultat af ydre påvirkninger fx stress, belastninger og relationelle problemer. Den nyeste forskning inden for psykiatrien tager også højde for, hvilke medfødte forudsætninger det enkelte menneske og den enkelte unge har for at leve og udvikle sig. Denne indsigt baner vejen for en anden forståelse af psykiske vanskeligheder og for en bedre og mere effektiv behandling, der både har øje for det biologiske og det relationelle perspektiv.

16.30 Farvel og tak for i dag