Genveje


Unge med ADHDUnge med ADHD

Unge med ADHD har brug for hjælp til at få struktur på og forudsigelighed ind i deres hverdag. På dette kursus kan du, som er fagperson og skal støtte den unge, få viden om dette usynlige handicap og kendskab til de rette værktøjer.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder – dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Indtil for få år siden troede man, at ADHD forsvandt med alderen. I dag ved man, at ADHD ofte er et livslangt handicap, som kræver fortsat behandling og støtte. Man ved også, at symptomerne på ADHD skifter udtryk med alderen. Det betyder, at voksne med ADHD skiller sig ud på en måde, som kan være sværere at gennemskue end hos børn med samme lidelse. F. eks. ændrer hyperaktiviteten hos barnet sig til en indre uro og rastløshed hos den voksne.

Hvordan underviser jeg unge med ADHD? Hvordan kan jeg hjælpe og støtte?

Blandt unge i vadestedet mellem barn og voksen er der særlige vanskeligheder, hvis man har ADHD. Gruppen er overrepræsenteret, når det gælder kriminalitet, misbrug og psykiske lidelser og den enkelte kan være svær at fastholde på erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. Men ligesom der er risici, er der også muligheder. Det handler bl.a. om at hjælpe den unge til at få struktur og forudsigelighed ind i sin hverdag. Forudsætningen for at kunne gøre det på en hensigtsmæssig måde er viden. Målet med dette kursus er at bidrage til dette.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til undervisere, vejledere, mentorer og andre ansatte ved erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, der ønsker at blive klædt bedre på til at undervise og vejlede unge med ADHD.

Underviser

Erno Badstue Larsen har en pædagogisk uddannelse fra DPU og licens i kognitiv træning. Erno har mange års erfaring med unge og voksne med ADHD i både praksis og teori. Han underviser og superviserer fagpersoner, der arbejder med unge og voksne med ADHD. Medforfatter til bøgerne: ”ADHD – opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne” (Psykiatrifonden, 2007) samt ”Arbejde for mennesker – en antologi om det rummelige arbejdsmarked (Handicapidrættens Videnscenter, 2008).

Program

 • Hvad er ADHD, og hvad er årsagen til, at det opstår?
 • Hvad betyder den neurofysiologiske tilstand for personens adfærd og handlinger?
 • Sammenhængen mellem ADHD, misbrug og psykiske lidelser
 • Socialiseringsprocessen: Sociale konsekvenser, empatiforstyrrelser, kontaktproblemer
 • Hvordan stilles diagnosen?
 • Medicinsk og pædagogisk behandling. Hvilken hjælp er der behov for?
 • Pædagogiske vinkler og redskaber i forhold til ADHD (brug af struktur, rutiner og samtaler)
 • Kognitivt baseret social færdighedstræning
 • Hvordan bryder man et negativt indlært livsmønster?
 • Sådan afhjælpes mangelfulde eller manglende sociale kompetencer – f.eks. impulsstyring, beherskelse af stærke følelser osv.
 • Hvordan kan man træne en hensigtsmæssig adfærd?
 • Sådan ændres fastlåste tankemønstre