Genveje


NetværkNetværk

Netværk der øger kvaliteten i den erhvervsrettede uddannelsessektor.

NCE deltager i flere nationale og internationale netværk med det formål at udvikle og udbrede viden om vekseluddannelse og de erhvervsrettede uddannelser. 

Forsker-praktiker netværket

Forsker-praktikernetværket er et dansk netværk for erhvervsuddannelserne, der arbejder for at skabe dialog og gensidigt kendskab mellem erhvervsskolerne og forskningsverdenen. Medlemmerne af netværket repræsenterer forskningen, erhvervsskolerne, lærer- og lederforeninger, faglige udvalg og andre med interesse for erhvervsuddannelserne.

Der er løbende udveksling af viden mellem medlemmerne. Derudover bliver der afholdt to årlige netværksmøder for medlemmerne samt en større konference, der er for alle interesserede.

NCE er tovholder på netværket og varetager sekretariatsfunktionen i netværket, som er finansieret af Undervisningsministeriet.

Læs mere om netværket Forsker-praktikernetværket.

NordYrk

NordYrk er et nordisk netværk der mødes om erhvervspædagogik og erhvervsdidaktik, som arbejder på at øge kvaliteten inden for erhvervsuddannelsesområdet. NordYrk bidrager blandt andet til at styrke og formidle erhvervspædagogisk og erhvervsdidaktisk forskning og forskningsprojekter samt udvikle og styrke uddannelse af erhvervsuddannelseslærere.

Læs mere om netværket NordYrk her eller kontakt lektor Marianne Riis for mere information. 

ReferNet 

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne i hele Europa. Derudover er der tilknyttet et nationalt netværk med interessenter og vigtige aktører i uddannelsessystemet. 

Det danske nationale netværk samler, analyserer og udbreder information om det danske erhvervsuddannelsessystem til Europa og spreder viden fra EU til Danmark. NCE er national tovholder for det danske netværk.

Læs mere om netværket ReferNet her.