Genveje


Om NCEOm NCE

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, er et landsdækkende videncenter, og i dag det største samlede miljø, der arbejder tæt sammen med den erhvervsrettede uddannelsessektor om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. NCE har været aktør i erhvervsskolesektoren i mere end 40 år. Det betyder, at NCE har en specialiseret viden om kapacitetsopbygning på erhvervsskoler, og stor erfaring med udvikling af viden, der giver værdi i skolernes praksis.

NCE arbejder med
  • Erhvervspædagogik og erhvervsuddannelser
  • Skoleudvikling
  • Forsknings- og udviklingsprojekter

Kompetenceudvikling i tæt samarbejde med praksis

NCE bistår skolerne i det pædagogiske kvalitetsløft, som EUD-reformen lægger op til, herunder med kompetenceudvikling for erhvervsskolelærere og ledere. Designet af forløbene sker i tæt samarbejde med skolerne, fx kan skolens fælles didaktiske pædagogiske grundlag inddrages, som en grundlæggende rammer for forløbet.

NCE tilbyder forskellige typer af kompetenceudvikling, herunder formelle uddannelser som for eksempel Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og individuelle skræddersyede forløb, der er tilpasset skolens behov. Fælles for dem alle er, at undervisningen inddrager nyeste viden om erhvervsrettet pædagogik og at læreprocesserne er tæt knyttet til den praksis, som kompetencerne skal bruges i.

Udvikling og formidling af ny viden og praksis

NCE udvikler ny viden og praksis for den erhvervsrettede uddannelsessektor gennem udviklings- og forskningsprojekter. Projekterne arbejder med praksisbaserede behov for viden og udvikling, og bliver som oftest gennemført i tæt samarbejde med erhvervsskoler. 

I samarbejde med erhvervsskoler, faglige organisationer m.fl. er NCE med til at sikre, at projekterne bidrager med udvikling af anvendelsesorienteret viden og kapacitetsopbygning i erhvervsuddannelsessektoren.

Læs mere i NCE's publikationer

EUD-reform

Erhvervsuddannelses- reformen sætter en række nye mål for hvordan erhvervsskolerne skal arbejde med at sikre et kvalitetsløft i uddannelserne.

Uddannelses­laboratoriet

Hør og læs om den eksperimenterende tænkning og metode og find materialer, der beskriver og guider dig igennem arbejdet med uddannelseseksperimenter og udviklingslaboratorier. NCE har været en central videnspartner i Uddannelseslaboratoriet, der har udviklet alle materialerne.