Genveje


Temaeftermiddag: Kompetencebehov i beskæftigelses­indsatsenTemaeftermiddag: Kompetencebehov i beskæftigelses­indsatsen

Start:
Onsdag d. 18. jan. 2017 kl. 12.00
Slut:
Onsdag d. 18. jan. 2017 kl. 16.00
Sted:
Professionshøjskolen Metropol
Sigurdsgade 26, auditorium B186
2200 København N
Pris:
680 kr. ekskl. moms (850 kr. inkl. moms)

Kom med, når AMK-Øst, Professionshøjskolen Metropol, VIA University College og Mploy den 18. januar 2017 sætter fokus på kompetenceudvikling af fremtidens beskæftigelsesmedarbejdere i kommuner og a-kasser.

Beskæftigelsesindsatsen har været igennem en lang række reformer, der har givet indsatsen ny retning og medarbejderne nye roller og opgaver.

Øget fokus på resultater og styrket samarbejde har været et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet ligesom koordination og tættere involvering af borgere og virksomheder er vigtige parametre. Det involverer også nogle meget stærke ambitioner og krav til de kompetencer, som medarbejdere i a-kasser og kommuner skal besidde.

På denne temaeftermiddag vil en række forskellige repræsentanter fra beskæftigelsessektoren og uddannelsesverdenen give deres bud på fremtidens beskæftigelsesmedarbejdere, og invitere konferencens deltagere til dialog om kompetencer og uddannelse i sektoren.

Hør bl.a. borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, Arbejdsmarkedsdirektør i AMK-Øst, Marianne Sumborg og rektor for Professionshøjskolen Metropol præsenterer deres vision for fremtidens medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, og deltag i dialogen om:

  • Hvilke kompetencer, der er behov for.
  • Hvad der er at bygge på. 
  • Hvordan et fælles højt kompetenceniveau sikres i beskæftigelsesindsatsen. 
  • Hvordan anvendelighed og lokal målretning af efter- og videruddannelsesaktiviteterne sikres. 

Program


12.00 Ankomst - Der serveres en sandwich og en vand uden for mødelokalet

10.20 Konferencier
v/ Administrerende direktør Niels Kristoffersen, mploy, rammesætter dagen

10.25 Velkomst
v/ Rektor Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol

13.00 Tankerne bag Københavns Kommunes satsning på kompetenceudvikling af medarbejderne i   beskæftigelsesindsatsen
v/ Borgmester Anna Mee Allerslev

13.30 Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejder i beskæftigelsesindsatsen være i besiddelse af for at kunne løfte opgaven i forhold til borgere og medlemmer?
v/ Job og karrierechef Michael Kristiansen, Ledernes a-kasse

14.00 Workshops - Der afholdes fire workshops
1. Kalundborg Jobcenter: Erfaringer med kompetenceudvikling. Hvordan kommer vi konkret i gang –  mulige benspænd og output v/Kenneth Alstrup

2. Ballerup Jobcenter: Kompetenceudvikling i sammenhæng med organisationsudvikling og organisationsforståelse. Forholdet mellem resultatsorientering og serviceudvikling v/ Ina Stevenius Ringsdal 

3. BIF: Ledelsesmæssig understøttelse af kompetenceudvikling i jobcentre og a-kasser samt aktørsamspil i beskæftigelsesindsatsen v/ Kaare Grue

 4. Metropol, Institut for Socialt Arbejde: Fra udsat til ansat. Hvordan understøtter jobcentrene virksomhedsrettede forløb, der ender med job? Hvilke kompetencer er afgørende? v/ Mikkel Bo Madsen

Kaffe og kage serveres undervejs.

15.00 Hvordan kan kompetenceudvikling være med til at understøtte implementering og udmøntning af beskæftigelsespolitikkens intentioner og indhold?
v/Arbejdsmarkedsdirektør i AMK-Øst, Marianne Sumborg

15.25 Hvilken rolle spiller uddannelsessektoren i kompetenceudviklingen på beskæftigelsesområdet
v/Afdelingsleder Tina Nielsen, Professionshøjskolen Metropol

15.40 Opsamling og afrunding
v/Niels Kristoffersen

16.00 Tak for i dag

Praktiske informationer 

Dato: 18. januar 2017 
Tid: kl. 12.00-16.00 
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26,
auditorium B186, 2200 København N. 
Pris: 850 kr. inkl. moms

Tilmelding 

Tilmeld dig temaeftermiddagen her 

Kontakt 

Ole Mølholm 
Tlf.:24296415
omje@phmetropol.dk