Genveje


Gratis morgenmøde: Ledelse af lærer-pædagogsamarbejdeGratis morgenmøde: Ledelse af lærer-pædagogsamarbejde

Start:
Torsdag d. 26. jan. 2017 kl. 08.30
Slut:
Torsdag d. 26. jan. 2017 kl. 11.00
Sted:
Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18, 2200 København N
Lokale D 112
Pris:
Gratis

Skab veje til et professionelt og konstruktivt samarbejde. Kom og bliv inspireret til, hvordan du som leder kan styrke det professionelle samarbejde på tværs af traditionelle professionsskel.

Skolereformen har sat eftertrykkeligt fokus på behovet for et produktivt lærer-pædagogsamarbejde til glæde for elevernes læring og trivsel.

For et vellykket samarbejde, hvor man får udnyttet og gensidigt forstærket begge professioners kompetencer, er simpelthen én af forudsætningerne for, at vi kan lykkes med at skabe en endnu bedre folkeskole.

Men på trods af de gode intentioner opleves samarbejdet flere steder som problemfyldt, og vejen til at kunne høste frugterne af de gensidigt berigede og berigende fagligheder er flere steder lang. Vi inviterer derfor til morgenmøde, hvor vi vil fremhæve forskellige opmærksomhedspunkter man som leder kan reflektere over, når man skal bedrive ledelse af tværprofessionelt samarbejde.

Workshoppen faciliteres af No Emil Kampmann, som har lavet Ph.d. afhandlingen ’Kampen og professionelt arbejde i folkeskolen’ samt Ole Thestrup Schmidt, der har mange års praktisk skoleledererfaring med at rammesætte og styrke det professionelle samarbejde.

Med det setup vil workshoppen præsentere nyeste forskningsbaserede viden i kombination med solide praktiske erfaringer.

Deltagelse er gratis.


Workshoppen er åben for alle, men det anbefales at der er flere fra skolens ledelsesteam, som deltager, da vi har erfaring med at det det vil give en større læringseffekt, i den efterfølgende forankring i skolens praksis.