Genveje


Bachelor-temaeftermiddag om jordemoder-konsultationenBachelor-temaeftermiddag om jordemoder-konsultationen

Start:
Onsdag d. 26. apr. 2017 kl. 16.15
Slut:
Onsdag d. 26. apr. 2017 kl. 18.45
Sted:
Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N, Bygning C, lokale C030
Pris:
Gratis

Kom til bachelor-temaeftermiddag, hvor der sættes fokus på form, indhold og kvalitet i jordemoderkonsultationen

I jordemoderkonsultationerne skal jordemoderen både nå omkring fastlagt indhold, og der skal være plads til at tale om det, der er vigtigst for den gravide og dennes partner. Evaluering af patientoplevelser viser, at de gravide generelt har positive oplevelser af forløbet i jordemoderkonsultationerne, men også at de oplever det utrygt, når de møder mange forskellige jordemødre i forløbet. 

Det er vigtigt for de gravide, at samtalen med jordemoderen tager afsæt i det, de selv oplever som væsentligt. Dette udfordres dog af den travlhed og mangel på tid, som de gravide oplever i jordemoderkonsultationen. 

Med afsæt i to bachelorprojekter og et kandidatspeciale, sætter denne temaeftermiddag fokus på form, indhold og kvalitet af jordemoderkonsultationen, og lægger op til debat om, hvordan mødet mellem jordemoder, gravid og eventuelt partner kan forstås, fornyes og forbedres.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding

Program 

Gravid i gruppe v. Natalie Johannesson & Ditte K. Sørensen, jordemødre. 
En interviewundersøgelse af kvinders oplevelse af deltagelse i gruppekonsultationer: Det diskuteres, hvordan jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende med gruppekonsultationens potentialer og begrænsninger. 

Seksualitet i jordemoderkonsultationen - mere end bare sex v. Sasha Hansen, jordemoder. 
En interviewundersøgelse af jordemødres oplevelser af samtalen om seksualitet, samt hvordan de kan arbejde for en tiltrækkelig kommunikation. 

Gravides oplevelser med at selvrapportere deres helbredsoplysninger v. Helle Johnsen, cand.san. i Jordemodervidenskab. 
En kvalitativ undersøgelse af, hvorledes gravide oplever at deres selvrapporterede informationer indgår i mødet med jordemoderen i jordemoderkonsultationen. 

Praktiske informationer 

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensej 18, Bygning C, lokale C030, 2200 København N. 
Tid: Onsdag d. 26. april 2017 kl. 16.15-18.45 
Tilmelding: Senest d. 24. april 2017 til Nynne Sindberg på nysi@phmetropol.dk


Arrangeret af Jordemoderuddannelsen og Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Metropol i samarbejde med Jordemoderforeningen