Genveje


Bachelor-temaeftermiddag om medikalisering af fødslerBachelor-temaeftermiddag om medikalisering af fødsler

Start:
Tirsdag d. 6. jun. 2017 kl. 16.15
Slut:
Tirsdag d. 6. jun. 2017 kl. 18.45
Sted:
Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030, 2200 Kbh N
Pris:
Gratis

Kom til bachelor-temaeftermiddag, hvor der sættes fokus på et kritisk perspektiv af profylaktiske behandlinger i ukomplicerede fødsler

På Nordisk Jordemoderkongres i Oslo 2013 blev jordemødres ansvar for at afmedikalisere de normale fødsler diskuteret – bl.a. på baggrund af øget brug af oxytocin og epiduralblokade. ”Hvis man kan sende mennesker til månen, så kan man også undgå medikalisering af den normale fødsel”, sagde Ingela Wiklund. 

Denne temaeftermiddag tager tråden op og anlægger et kritisk perspektiv på profylaktiske behandlinger i ukomplicerede fødsler og diskuterer disse ud fra et medikaliseringsperspektiv.

Program

  • Profylaktisk Epidural ved BMI > 35 v. Sarah Christensen, jordemoder.
    Projektet undersøger evidensen bag DSOG’s anbefaling af tidlig profylaktisk epidural til fødende med BMI>35, samt hvilken betydning anbefalingen kan have for den fødende i et medikaliseringsperspektiv.

  • Forebyggelse eller overbehandling? Profylaktisk oxytocin til fødende med lav risiko for postpartum blødning v. Ida B Andersen, jordemoder.
    Projektet undersøger medikalisering af fødslens tredje stadie og diskuterer evidensen bag DSOG’s anbefalinger, samt hvordan jordemoderen kan understøtte et fysiologisk og ukompliceret forløb af fødslens tredje stadie.

  • Et historisk perspektiv på medikalisering af fødsler v. Margrethe Nielsen, lektor og ph.d.
    En teoretisk præsentation af medikaliseringbegrebet, samt et oplæg til diskussion af udviklingen af svangreomsorgen og hvordan den kan forstås i et medikaliseringsperspektiv.

Afholdelse 

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030, 2200 Kbh N
Tid: Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 16.15 – 18.45
Pris: Gratis


Tilmelding

Senest d. 2. juni til Nynne Sindberg: nysi@phmetropol.dk


Arrangeret af Jordemoderuddannelsen og Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Metropol i samarbejde med Jordemoderforeningen