Genveje


Social Friday ved Ann-Karina Ekse Henriksen, post.doc. - Udsatte børn og ungeSocial Friday ved Ann-Karina Ekse Henriksen, post.doc. - Udsatte børn og unge

Start:
Fredag d. 15. dec. 2017 kl. 14.00
Slut:
Fredag d. 15. dec. 2017 kl. 16.00
Sted:
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg C.

Auditoriet, A112

Hvorfor anbringes unge på sikrede institutioner og hvad opnår vi med disse anbringelser? Kom og hør Ann-Karina Ekse Henriksen, post.doc. give sit svar.

Dette oplæg tager afsæt i en kvalitativ undersøgelse på de sikrede institutioner, hvor særligt pigers anbringelse har været undersøgt.

Ann-Karina lægger i oplægget op til en diskussion om grænsen mellem straf og beskyttelse, og udfordringerne ved at frihedsberøve unge, der ikke har overtrådt loven.

Endelig stilles spørgsmålet: Er der et alternativ?