Genveje


For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?

Start:
Fredag d. 16. feb. 2018 kl. 14.00
Slut:
Fredag d. 16. feb. 2018 kl. 16.00
Sted:
Auditoriet
Institut for Socialt Arbejde
Kronprinsesse Sofies vej 35
2000 Frederiksberg
Pris:
Gratis

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d. afhandling.

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d. afhandling.

Oplægget bygger på en analyse af lovgivningen, kortlægning af jobcentrenes organisering og visitation af sygemeldte borgere til forskellige aktive tilbud. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under. Desuden belyses effekterne af to konkrete beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte, ligesom der stilles skarpt på hvordan man kan forstå og forklare disse virkninger.

Kom forbi og begynd weekenden med et spændende oplæg, der gør os klogere på den praksis, vi arbejder i eller er en del af.

 

--- nyt fra Laura----