Genveje


Forskningens DøgnForskningens Døgn

Start:
Mandag d. 23. apr. 2018 kl. 17.00
Slut:
Torsdag d. 26. apr. 2018 kl. 18.30
Sted:
Campus Carlsberg, lokale K1.02
Humletorvet 3
1799 København V
Pris:
Gratis

Kom og få et skud faglig inspiration, når fire eksperter inden for skole, pædagogik og sundhed fortæller om den nyeste viden om børn og unges trivsel og om forebyggelse af udsathed.

Den nye Københavns Professionshøjskole - tidligere UCC og Metropol - byder på fire friske og gratis gå-hjem-møder i uge 17 i anledning af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Der bliver serveret en sandwich eller en salat og lidt at drikke.

Kroppens betydning for lærerens lederskab

Mandag den 23. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V

Klasselærerens kropssprog og nærvær har stor betydning for, om eleverne føler sig set. Men der er stor forskel på, hvordan lærernes kommunikerer via deres kropssprog. Kroppen er konstant i spil i lærerens lederskabspraksis. Selvom det er en både naturlig og integreret del af den enkeltes pædagogiske praksis, er kroppens betydning for lederskab dog noget, som lærere ofte ikke selv er bevidste om, viser et ph.d.-projekt. På gå-hjem-mødet fortæller Mathias Sune Berg om projektet, der zoomer ind på sammenhængen mellem kroppens sprog og læreres lederskab.

Tilmeld dig her

Når unge har det svært i skole

Tirsdag den 24. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V

Nogle unge har det svært i skolen og kan reagere på måder, der opfattes som problematiske. Et forskningsprojekt arbejder på udvikle et mere nuanceret blik på unges livsvilkår og mulige årsager til de unges problematiserede adfærd. Forsker Tekla Canger har interviewet 20 unge i forskellige overgangstilbud om deres oplevelser med skole og uddannelse. I de unges fortællinger bliver det tydeligt, hvornår de har haft gode oplevelser med skole og lærere. På gå-hjem-mødet kommer Tekla Canger også ind på det sprog, vi bruger, når vi taler børn og unge.

Tilmeld dig her

Barndommens betydning for den tidlige tilknytning

Onsdag den 25. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V

v. lektor på jordemoderuddannelsen Vibeke de Lichtenberg. Mere info følger snarest.

Tilmelding og yderligere information følger snarest 

Samarbejde - lærere og pædagoger i folkeskolen

Torsdag den 26. april kl. 17-18:30 på Campus Carlsberg, lokale K1.02, Humletorvet 3, 1799 København V

Med skolereformen er det besluttet, at pædagogprofessionen i højere grad skal involveres i folkeskolen. Et ph.d.-projekt zoomer ind på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Hvad vil det egentligt sige at samarbejde, og hvorfor er samarbejde på tværs af professioner blevet endnu vigtigere i nutidens samfund? På gå-hjem-mødet fortæller Rune Frederik Cordsen om sit projekt, der også kigger på, hvilken mulig indflydelse samarbejdet mellem lærere og pædagoger har på elever i fx vanskelige læringssituationer.

Tilmeld dig her