Genveje


Av, det gør ondt - om smerter som fænomen i jordemoderens arbejdeAv, det gør ondt - om smerter som fænomen i jordemoderens arbejde

Start:
Tirsdag d. 10. apr. 2018 kl. 16.15
Slut:
Tirsdag d. 10. apr. 2018 kl. 18.45
Sted:
Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18, Bygnning C030
2200 København N.
Pris:
Gratis

Smerte er et centralt fænomen i jordemødres arbejde. Denne temaeftermiddag byder på oplæg om smerte, forstået som både et neurofysiologisk og socialt konstrueret fænomen, hvor forventninger og forståelser får betydning for oplevelse og den professionelle tilgang.

Oplæggene sætter fokus på hvordan samspil mellem jordemoder og kvinde kan spille ind, når kvinder oplever insufficient smertelindring under suturering post partum. Hvordan nyfødte oplever smerte og om amning kan være et godt valg som smertelindring til nyfødte ved stikprocedurer. Samt hvordan jordemødres tilgang til fødselssmerten kan have betydning for mødet med den smertepåvirkede fødende. 

Oplæggene baserer sig på to bachelorprojekter fra januar 2018 samt et sociologisk kandidatspeciale, og som altid er der plads i programmet til gode udviklende diskussioner.

PROGRAM:

  • SMERTE UNDER SUTURERING – HVORFOR? om suturering af fødselsbristninger med insufficient smertelindring. v. Jeanette Ørdis, Nina Vergara & Sigrid Arnbjerg-Nielsen, jordemødre
  • AMNING SOM SMERTELINDRING TIL NYFØDTE VED STIKPROCEDURER v. Nina Woller & Tanja Overgaard, jordemødre
  • Et sociologisk perspektiv på jordemødres forhold til og fortolkning af fødselssmerten v. Marie Hald Thisted, Cand.scient.soc. og jordemoder

Tilmelding

Tilmelding senest d. 9. april til Nynne Sindberg på nysi@phmetropol.dk
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Arrangeret af Jordemoderuddannelsen og Institut for Velfærdsfaglig Efter-og Videreuddannelse i samarbejde med Jordemoderforeningen.