Genveje


17.05.2018 Temaeftermiddag: Gravide med behov for ekstra omsorg17.05.2018 Temaeftermiddag: Gravide med behov for ekstra omsorg

Start:
Torsdag d. 17. maj. 2018 kl. 16.15
Slut:
Torsdag d. 17. maj. 2018 kl. 18.45
Sted:
Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030
2200 København N
Pris:
Gratis

Udsatte, sårbare, med særlige behov – der anvendes mange termer om gravide, med behov for et udvidet tilbud og ekstra omsorg. Denne temaeftermiddag zoomer ind på den jordemoderfaglige omsorg for nogle af disse gravide og familier. Hvad har de brug for og hvordan kan de støttes?

I to bachelorprojekter har oplægsholderne udfordret deres forståelser af, hvad der er på spil for gravide med gentagne graviditetstab og førstegangsfødende, der ønsker sectio på maternal request. Herfra kommer de med bud på kommunikative og omsorgsmæssige strategier og tilgange, som jordemoderen kan møde disse gravide med. Deres oplæg suppleres af en jordemoder med lang erfaring i arbejde med sårbare familier, som giver bud på konkrete redskaber og fif til de relationelle og tillidsskabende aspekter i jordemoderens arbejde med disse familier.

Temaeftermiddagen er arrangeret af Jordemoderuddannelsen og Institut for Velfærdsfaglig Efter-og Videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Jordemoderforeningen.

Program

  • Ny graviditet efter abortus habitualis. Et humanistisk bachelorprojekt om tilknytning til det ventede barn og jordemoderfaglig støtte i graviditeten efter abortus habitualis v. Mie Frey Longholm, jordemoder
  • Et ønske der skaber spørgsmål - Et projekt om nulliparous’ ønske om sectio på maternal request v. Nanna Grønbæk & Bolette Loklindt, jordemødre
  • Tillids- og relationsarbejde i jordemoderens møde med den sårbare familie. Erfaringer, konkrete redskaber og faglige fifs. v. Helene Bovin, jordemoder, familieterapeut og master i sundhedsantropologi

Sted

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030, 2200 Kbh N

Tid

Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 16.15 – 18.45

Pris

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

​​TILMELDING: senest 16. maj til Nynne Sindberg: nysi@phmetropol.dk