Genveje


Konference: Tidlig indsats - hvad virker?Konference: Tidlig indsats - hvad virker?

Start:
Onsdag d. 12. sep. 2018 kl. 09.00
Slut:
Onsdag d. 12. sep. 2018 kl. 16.00
Sted:
Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorie 086
Pris:
1350 kr. pr. person (ekskl. moms) inklusiv forplejning

Center for Børneliv, CRUNCH og Københavns Professionshøjskole inviterer d. 12. september 2018 til konferencen ''Tidlig Indsats - hvad virker?''.

På konferencen kan du høre om den nyeste forskning om tidlige indsatser samt om kommunale erfaringer med tættere koordineret opsporing og mere kvalificeret samarbejde mellem de faggrupper, der først møder gravide, småbørn og deres familier. 

Oplægsholdere 

Nina Madsen Sjø - ph.d. (AU), Psykolog

Hvad er trivsel hos de helt små børn - og hvordan måler vi den? 
Trivsel er et vidtfavnende begreb, og er særlig svært at vurdere hos yngre børn. Oplægget sætter fokus på, hvordan man med kvantitative metoder, kan afdække trivsel hos børn i dagtilbud.


Rasmus Kløve Landersø - Cand.polit., ph.d. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed

Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer at vi sætter ind tidligt?
Tidlig indsats er en væsentlig nøgle til social mobilitet. International forskning peger på, at jo tidligere der sættes ind i et barns liv for at styrke barnets evner, jo større effekt vil man opnå.Johanne Smith-Nielsen - ph.d. og psykolog ved Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

ADBB-Metoden som instrument til screening
En beskrivelse af ADBB-metoden og resultaterne ved implementeringen og en video-case fra praksisMaiken Pontoppidan - Forsker i Forældreindsatser v. VIVE

Hvad er effekten af tidlige, forældrerettede indsatser hos "at-risk"-forældregrupper og andre forældregrupper
Ny forskning har undersøgt effekten af forskellige former for tidlig indsats til forældre herunder både universelle indsatser  til alle forældre, og mere målrettede tilbud til sårbare kommende og nybagte  forældre. 


Linda Malmgren - Ledende Sundhedsplejerske

En strategi for tidlig indsats
Praksiscase fra Gladsaxe Kommune der har intensiveret og systematiseret organiseringen af den tidlige tværfaglige indsats til familier fra graviditeten og til børnene er startet i dagtilbud. 


Thomas Gitz-Johansen - Lektor ved Center for Daginstitutionsforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Pædagogisk omsorg i vuggestuen
Oplægget sætter fokus på den pædagogiske omsorg i vuggestuen, og hvilke rammer og muligheder pædagogerne har for at opfylde børns følelsesmæssige behov. Dette oplæg bygger på et forskningsprojekt blandt børn i alderen 6 til 18 måneder.Miriam Wüst - Forsker i Familie- og sundhedsøkonomi v. VIVE og projektleder i CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies

Ny viden om tidlige universelle indsatser
Hvad ved vi om de store universelle ordningers effekt og deres betydning for børn og familier i Danmark. 

Praktiske informationer

Tid: Onsdag d. 12. september 2018 kl. 09:00-16:00 (registrering fra 8:30) 

Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorie 086 

Pris: 1350 kr. pr. person (ekskl. moms) inklusiv forplejning 

Hvis din arbejdsplads er kollektivt medlem af Center for Børneliv, kan I få 10% rabat på op til fem deltagere. 

                 Tilmeld dig konferencen lige her

Kontakt

Susanne Friis Gerholt 
Tlf.: 5163 2474
sfge@phmetropol.dk