Genveje


Konference: Efter ledelses­kommissionenKonference: Efter ledelses­kommissionen

Start:
Mandag d. 10. sep. 2018 kl. 08.45
Slut:
Mandag d. 10. sep. 2018 kl. 16.00
Sted:
Hotel Bella Sky
Center Boulevard 5
2300 København
Pris:
2.700 kr. ekskl. moms

Københavns Professionshøjskole drøfter sammen med ledelseskommissionens formand og formanden for sammenhængsreformens udfordringspaneler, anbefalinger for fremtidens offentlige velfærdsledelse.

Du har nu chancen for at tage del i debatten med markante ledere, fagforeninger og politikere.

Baggrunden

Regeringen nedsatte i marts 2017 ledelseskommissionen, som fik til opgave at komme med anbefalinger til en bedre ledelse i den offentlige sektor. Ledelseskommissionens vigtigste budskaber forventes at samle sig om nedenstående sigtepunkter. 

Kommissionen skal styrke bedre ledelse, som er et ud af fire centrale spor i regeringens sammenhængsreform 2018. Samlet skal der skabes en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, fornyelse og innovation. 

Forventede sigtepunkter fra kommissionen

  • Borgere og drift skal langt mere i centrum for alle lederniveauer 
  • Opgør med dekobling mellem topchef og driftslederniveau
  • Lederes rolle og magt styrke 
  • Klar konsekvens og udskiftning af ledere ved manglende resultater 
  • Mere evidens- og datadreven ledelse 
  • Offentlige ledere skal kunne motivere, sætte retning og have klare visioner 
  • Offentlige ledelse skal spille en vigtig rolle i at realisere sammenhængsreformen fra 2018 - med nye nationale mål for det offentlige, enkle og tværgående handleplaner i forvaltningerne, styrket privat-offentligt samarbejde, forpligtende partnerskaber med KL, regioner og interesseorganisationer og så skal borgerne sættes før paragrafferne på alle niveauer