Genveje


Jordemoderpraksis bygget på evidens, rationaler eller modefænomener?Jordemoderpraksis bygget på evidens, rationaler eller modefænomener?

Start:
Torsdag d. 29. nov. 2018 kl. 16.15
Slut:
Torsdag d. 29. nov. 2018 kl. 18.45
Sted:
Tagensvej 18,
Bygning C,
Lokale C0.30
2200 København N.
Pris:
Gratis

Den jordemoderfaglige og obstetriske praksis er i konstant udvikling og bevægelse. Engang fik specialet ”the wooden spoon” for ikke at være evidensbaseret. Siden er der gjort meget for at evidensbasere praksis. Der er dog fortsat mange områder, hvor det er vanskeligt at afgøre hvilken evidens praksis skal baseres på.

Samtidig kan det være svært at gennemskue hvilke rationaler, der former jordemoderpraksis og, hvor ændringer af praksis nærmest kan opleves som modefænomener, der kommer og går igen.

På denne temaeftermiddag gives der, på baggrund af to bachelorprojekter, indblik i praksisfelter, som relativt ofte har ændret sig; nemlig underkropsfødsler og beskyttelse af perinæum. Disse oplæg suppleres af en historisk og anekdotisk beskrivelse af nogle af de ændringer, der har bølget frem og tilbage i jordemoderpraksis gennem de sidste 30-40 år.

PROGRAM:

Stor gejst for oprejst! Et bachelorprojekt, der undersøger evidens og rationaler der ligger til grund for oprejst underkropsfødsel v. jordemoder Line Madsen, Ida Svendsen & Clara Veitch
Er den varme klud varm luft? Et litteraturstudie om evidensen bag varme klude til forebyggelse af bristninger v. jordemoder Julie Gøbel & Sophie Olsen
Modefænomener i jordemoderfaget - en erfaren jordemoders tilbageblik v. jordemoder Pernille Langhoff-Roos.

STED: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, Bygn. C, lokale C030, 2200 Kbh N
TID: Torsdag d. 29. november kl. 16.15-18.45
TILMELDING: Senest d. 28.11 til Nynne Sindberg: nysi@kp.dk

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Arrangeret af Jordemoderuddannelsen, Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Jordemoderforeningen. 

Se programmet som pdf