Genveje


Social Friday: Et mylder af historierSocial Friday: Et mylder af historier

Start:
Fredag d. 7. dec. 2018 kl. 14.00
Slut:
Fredag d. 7. dec. 2018 kl. 16.00
Sted:
Auditoriet, Institut for Socialrådgiverudddannelse
Kronprinsesse Sofiesvej 35
2000 Frederiksberg
Pris:
Gratis

Konstruktioner og forhandlinger om normalitet og afvigelse i fortællinger om børn og unge i udsatte positioner ved ph.d.-studerende Manon Lavaud

Manons forskning tager afsæt i en problematisering af, at fortællinger om udfordringer meget ofte er de eneste historier, der fortælles om børn og unge i udsatte positioner.  Med henblik på at nuancere og forstyrre problemforståelserne præsenterer Manon et mylder af historier på baggrund af interviews og observationer med 14 børn og unge samt 33 praktikere og pårørende omkring dem. Manon Lavaud er cand. soc. og adjunkt ved Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Ph.d. projektet var forankret i det femårige forsknings- og udviklingsprojekt Det ”særlige” som potentiel ressource på RUC.

Tid og sted

Tid: 7. december kl. 14 - 16 
Sted: Auditoriet, Institut for Socialrådgiverudddannelse, Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frederiksberg

 

--- nyt fra Laura----