Genveje


LeverandørinformationLeverandørinformation

På denne side beskrives leverandørinformation og indkøbspolitik.

Alle indkøb skal ske i henhold til Metropols indkøbspolitik hvilket indebærer overholdelse af gældende aktuel lovgivning og aktuelle retningslinjer, således at al indkøb sker med respekt for de økonomiske midler, der er til rådighed.

Metropol indgår samhandelsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører.

Alt indkøb foregår i tæt samarbejde med fagspecialister, og det enkelte institut på Metropol står for de daglige indkøb i forhold til alle indgåede aftaler og budgetter.

For Metropols vedkommende er Indkøbssupport koordineringsenhed. Indkøbssupport vejleder Metropols ansatte i forhold til kontakt til leverandører, modtagelse af tilbud, indgåelse af aftaler og udbud.

Indkøbssupport kan kontaktes ved at skrive til indkoeb@phmetropol.dk

Metropol indskøbspolitik

Læs Metropol indkøbspolitik