Genveje


Metropol menerMetropol mener

Metropol er en aktiv del af samfundet og samfundets udvikling. Derfor deltager både medarbejdere og ledere på Metropol i debatter, som har betydning for vores uddannelser og professioner.

På spidsen: Revideret uddannelse har store udfordringer

"Praksisdelen i den reviderede sygeplejerskeuddannelse får ikke tilført flere ressourcer. Kommuner, regioner og professionshøjskoler må på banen, for uddannelse er en fælles opgave." Det skriver Linda Schumann Schee, prodekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, i sit debatindlæg i Fag & Forskning

Randi Brinckmann Wiencke

Kommuner, lad os kompetenceudvikle sammen!

"Danske politikere har i årevis kæmpet for, at borgere og patienter skal blive så længe så muligt i deres eget hjem. Det stiller nye krav til kommunerne om klog kompetenceudvikling af de professionelle i sundhedsvæsenet", skriver Randi Brinckmann, dekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, i sit blogindlæg på Kommunalsundhed.dk (kræver login).

Rektor: Risiko for dårligere kvalitet med nyt taxameter

DEBAT: Et nyt taxametersystem kan blive endnu mere komplekst end det nuværende, og der er således fare for, at det vil påvirke uddannelsesinstitutionernes kvalitet negativt. Det skriver Metropols rektor Stefan Hermann på Altinget.dk.

Mandagsanalyse: Erhvervsskoler bør dyrke talenter (pdf)

Som led i den nye erhvervsskolereform, der trådte i kraft i år, skal de fleste erhvervsskoler oprette uddannelsesspor på et højere fagligt niveau – såkaldte talentspor. Men hvad er talent i de faglærte erhverv? Og er det noget, man kan lære? Det skriver rektor Stefan Hermann og Suna Christensen, adjunkt på det samfundsfaglige og pædagogiske fakultet på Metropol, i Politiken.

VIA og Metropol: Vi står klar med ny master­uddannelse

DEBAT: Landets største professionshøjskoler vil oprette sundhedsfaglige masteruddannelser, som kan løse kommunernes sundheds- og ældrepleje, skriver Aase Lydiksen og Randi Brinckmann fra VIA og Metropol på Altinget.dk. Men lovgivningen står i vejen.

Randi Brinckmann Wiencke

Tværfagligt samarbejde vækker den kritiske sans

"Sundhedssektoren skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene. Vi skal være bedre, hurtigere og skarpere, og kravene om fleksibilitet og omstillingsparathed er tårnhøje til fremtidens sygeplejersker, ergoterapeuter og bioanalytikere." Det skriver Randi Brinckmann, dekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, i sit blogindlæg på Kommunalsundhed.dk (kræver login).

Fem ønsker til en reformivrig regering

DEBAT: Den nye regering har varslet reformer. Men regeringen bør konsultere uddannelsesinstitutionerne, før reformerne søsættes, hvis de politiske ambitioner skal realiseres, skriver dekan Randi Brinckman Wiencke og chefkonsulent Bettina Post fra Professionshøjskolen Metropol på Altinget.dk (kræver login).

Randi Brinckmann Wiencke

Gør ældreområdet til en attraktiv arbejdsplads

"Ældreområdet er ikke et appellerende arbejdsområde for sundhedsprofessionelle – de færreste sygeplejersker drømmer om et job i ældreplejen i kommuner. Og hvorfor er det egentlig sådan?" Det spørgsmål stiller Randi Brinckmann, dekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, i sit blogindlæg på Kommunalsundhed.dk (kræver login).

Vi vil have en stærk og stolt skole

Folkeskolen er pulsen på fremtidens samfund. Derfor skal vi respektere den. Det skriver Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, og Mikkel Haarder, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut i Kronikken på Politiken.dk.

Når udsatte skal ansættes

Det tværfaglige samarbejde er centralt i løsningen af den komplicerede opgave at hjælpe ikkearbejdsparate. Derfor skal de mange medarbejdere, som har en finger med i beskæftigelsesindsatsen, også have et solidt kompetenceløft. Det skriver rektor Stefan Hermann i sin kronik på Jyllands-Posten.dk.

Naturen forsvandt fra den almene dannelse

"Ikke alene mangler erhvervslivet veluddannede specialister og fagfolk inden for det naturfaglige og tekniske område, men vi savner som samfund og som mennesker også en forankring i og en forståelse for den natur, vi er kommet af, er en del af, og som vi i udtalt grad truer med vores livsform." Det skriver lærerstuderende Astrid Poulsen og rektor Stefan Hermann i deres kronik på Berlingskes hjemmeside.

Mens vi venter

"Den manglende beskæftigelse blandt flygtninge ser altså ikke ud til at kunne tilskrives høje sociale ydelser. Hvis en ny regering alligevel benytter magten til at genoplive starthjælpen, kan det således ikke ske med henvisning til evidens for, at vi dermed får de nytilkomne flygtninge i arbejde." Det skriver Bettina Post, specialkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, i sin ugentlige klumme i Jyllands Posten.

Randi Brinckmann Wiencke

Uddannelsesopgaven skal løses i partnerskab

Kommuner og regioner ønsker arbejdsmarkedsparate professionelle – men særligt den kommunale sektor giver ikke i tilstrækkelig grad mulighed for, at de studerende kan opnå de nødvendige kompetencer i de uddannelsesforløb, der gennemføres i den kommunale praksis. Det skriver Randi Brinckmann i sit blogindlæg på kommunalsundhed.dk

Radioindslag om flygtninges mulighed for aktiviteter og arbejde

Interview i Sveriges Radio med forsker fra ergoterapeutuddannelsen på Metropol, Anne-Le Morville, i forbindelse med en aktion på et svensk flygtningecenter. Anne-Le Morville har skrevet en afhandling fra Lunds universitet om flygtninge. I indslaget bliver hun interviewet om flygtninges mulighed for aktiviteter og arbejde.

Institutchefer: Tværprofessionaliteten skal rykkes ud i klinikken

De studerende bør øve sig i at tænke i patienter fremfor i organisatoriske siloer. Derfor bør de studerendes praktikperiode ændres, så de i langt højere grad følger den enkelte patients vej gennem sundhedssystemet, skriver institutcheferne fra Professionshøjskolen Metropol på Altinget.dk.

Plejehjem: Når det sociale liv dør ud, mister livet mening

"Min erfaring er, at langt de fleste personalemedlemmer nærer et ofte dybfølt ønske om at bidrage til de gamles sociale liv, men så længe den sociale pleje ikke prioriteres oppefra og er en formuleret politik på området, kommer vi næppe til at se de store fremskridt." Det skriver Jens Kofod, chefkonsulent og ph.d. ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, i sin artikel på Videnskab.dk

God skik i forvaltningen

"Kom igen, Dam Kristensen. Det er da i dén grad på sin plads, at chefen for det hele tager på sig skriftligt at minde om, at opgaven i landets jobcentre ikke bare handler om at håndhæve gældende lov og følge de faglige retningslinjer." Det skriver Bettina Post, specialkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, i sin ugentlige klumme i Jyllands Posten.

Drop fordommene, Albæk (pdf)

"Vi medgiver gerne, at der i det hele taget er brug for en saglig og holdningsdannende debat om, hvad det sociale arbejdes højere formål er og bør være. Men det er næppe genkendeligt hos udsatte danskere, at forventningerne til deres parathed til at slippe livet på overførselsindkomst er lave", skriver Thomas Braun og Bettina Post i deres debatindlæg i Politiken.

Randi Brinckmann Wiencke

Uddannelsespolitik skal integreres i sundhedspolitikken

"Regeringen vil løfte behandlingen af et stigende antal kronikere. Det skal blandt andet ske gennem efteruddannelse. Men kan kommunerne sikre det faglige niveau til gavn for patienter og personale?" Det spørgsmål stiller Randi Brinckmann i sit blogindlæg på kommunalsundhed.dk.

Andy Robert Højholdt

Lektor: Antiradikalisering begynder i skolen

"Trivsel i skolen og samarbejde om kriminalitetsforebyggelse er nogle af nøgleordene i det antiradikaliserende arbejde med udsatte unge", skriver Andy Højholdt, lektor på Metropol, i sin artikel på Altinget.dk

Europæisk tunnelsyn

"Lige så rummelige vi efterhånden er ved at være over for arbejdskraftens frie bevægelighed, lige så uvelkommen er tiggernes." Det skriver Bettina Post, specialkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, i sin ugentlige klumme i Jyllands Posten.

Institutchefer: Tilskud er med til at sikre patienter i fremtiden

Patientsikkerhed bør indgå i den økonomiske ligning, som sikrer et fornuftigt grundlag for fremtidens sundhedsuddannelser. Det skriver institutcheferne på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet samt Professionshøjskolen Metropol på Altinget.dk.

Drop nu det stereotype gyserbillede af djøf'erne

"Det gælder for såvel djøf’ere som deres kritikere, at den ensidige dramatisering af deres rolle i samfundet er til skade for de reformer i det offentlige, de er sat til at orkestrere." Det skriver rektor Stefan Hermann, sammen med Undervisningsministeriets afdelingschef, Arne Eggert, i Kronikken på Politiken.dk.

Fire myter om kontanthjælp

"Der kan ikke påvises en sammenhæng mellem økonomiske incitamenter og adgang til beskæftigelse. Et økonomisk pres på korttidsledige giver en svag effekt på motivationen til at søge et nyt job. For de langtidsledige medfører nedsatte ydelser kun yderligere marginalisering og fattigdom." Det skriver Bettina Post, specialkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, i sin ugentlige klumme i Jyllands Posten.

Advokater og børnesager

Udsendelsesrækken ”Børneadvokaten” på DR2 har givet anledning til en del debat om indsatsen på børneområdet. Idamarie Leth Svendsen kommenterer på denne udsendelse i Juraspalten, fagbladet Socialrådgiveren.

Billede af Camilla Wang

God skoleledelse

"Som leder skal man sætte sig i spidsen for forandring og motivere medarbejderne til at gøre det bedre. Det kræver at man skaber legitimitet, opbakning og gejst omkring forandringerne. Lærere har ret til god ledelse, for de udfører et rigtig vigtigt job." Det skriver dekan Camilla Wang i Uddannelsesbladets tema om ledelse. 

Forsker: Politikerne blæser på viden om erhvervsuddannelser

"Politikerne burde være bedre til at lytte til eksperterne og lovgive ud fra den viden, man har forsket sig frem til." Det udtrykker Peter Koudahl, den første docent ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, i ugebrevet A4.

Livet op ad bakke

"Der er ingen tvivl om, at det er nemmere at plædere for at sænke kontanthjælpen, når det sker på sikker afstand af de mennesker, som det vil gå ud over. Men det gør det ikke til en god idé." Det skriver Bettina Post, specialkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, i sin ugentlige klumme i Jyllands Posten.

Et godt og bredt videnskredsløb

"Artiklen beskriver forskning og udvikling på Professionshøjskolen Metropol, herunder de forsknings- og udviklingsmiljøer, der er etableret. Målet er, at forskningen skal være praksisnær og foregå i samspil med samarbejdspartnere fra praksis." Fagredaktørbedømt artikel i Sygeplejersken af prodekan  Linda Schumann Scheel, dekan på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske fakultet.

Billede af Camilla Wang

Kvalitetsrapport er en ommer

"Forskellen på den generation, der studerer i dag, og den generation, der studerede, da Kvalitetsudvalgets medlemmer tog en uddannelse, er, at man i dag skal vide, hvad meningen er med det, man lærer, for at kunne lære det." Det skriver dekan Camilla Wang i Information.

Universiteterne kæmper for at bevare det bestående

"I dag reagerer de videregående uddannelser hyppigt mod forandringer med ivrigt forsvar for det bestående." Det skriver rektor Stefan Hermann i kronikken i Politiken.

Kvalitetsrapport: Høje mål, få ambitioner

De konkrete ideer glimrer ved deres fravær i Kvalitetsudvalgets anden rapport om, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe mere kvalitet i undervisningen. Helt paradoksalt er det mest konkrete forslag, at der skal tages 1 mia. kr. fra undervisningen. Pengene samles i en central pulje, som underviserne kan søge fra, hvis de har en ide til at udvikle undervisningen. ”Det er bureaukratisk og vil fratage institutionerne mulighederne for løbende at skabe bedre undervisning,” lyder vurderingen fra Metropols rektor, Stefan Hermann.

Billede af Camilla Wang

Profession: Sådan sikrer man social mobilitet

Hvis unge fra hjem uden bogreoler skal søge ind på en uddannelse, skal målet med uddannelsen stå klart fra begyndelsen. Det skriver dekan Camilla Wang i Analysen i Politiken.

Andy Robert HøjholdtPædagoger kan sikre inklusion

Brugen af pædagoger i skolen vil få stor positiv betydning – især for de mest ressourcesvage. Det skriver lektor i pædagogik, Andy Højholdt, i Politikens Mandagsanalyse.

Randi Brinckmann Wiencke

Dimensionering med mangler

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at uddannelsesministerens dimensioneringsforslag er godt tænkt, men at udmøntningen af ideen i alt for høj grad tager afsæt i, at alle institutioner skal bevare deres udbud, i stedet for at tage afsæt i, hvordan man kan skabe de bedste faglige miljøer. Mange mindre uddannelsesmiljøer bliver nu til mange små uddannelsesmiljøer. Var det intentionen? Det skriver dekan Randi Brinckmann i Politiken.

Studerende i praksis: Meget mere end bleskift

"Tildelingen af et praktikophold på en almen medicinsk afdeling er en kæmpe skuffelse for en sygeplejestuderende, men praktikopholdet bliver en øjenåbner: Grundlæggende sygepleje betyder rigtig meget for patienterne." Det skriver sygeplejerskestuderende Monica Bjørn Munkøe i Sygeplejersken.

Stadionrock

KOMMENTAR: "Ove Korsgaards præmis for udvikling af dannelse er skæv, når han løsner koblingen mellem viden og karakterdannelse. Det bliver pædagogisk offertænkning" skriver Stefan Hermann i sin kommentar på Højskolebladet.dk.

Nils Michael Enrum

Genbrug? Nej, det er for dyrt

Politiske anbefalinger, som bremser omstillingen, understreger behovet for at gøre op med økonomens ’hvide kittel’. Det skriver Nils Enrum, lektor på Institut for Ledelse og Forvaltning, i et indlæg i Information. 

Ind i junglen

Det er helt afgørende, at det såkaldte kvalitetsudvalg får øje på vigtigheden af dygtig og synlig ledelse på landets videregående uddannelsesinstitutioner. Det kan lyde som ondsindet djøfisering, men det er det ikke nødvendigvis, skriver Stefan Hermann i et debatindlæg på Altinget.dk.

Kval, kval, kvalitet

For at øge kvaliteten på uddannelsesområdet er der også brug for offensive initiativer fra de videregående uddannelsers egen side. Sådan lyder budskabet fra Stefan Hermann i et debatindlæg på Altinget.dk

Randi Brinckmann Wiencke

Undervisere, der forsker: Hvis ministeren ønsker det, skal hun få det

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udtalt, at forskere skal bruge lige lang tid på at undervise og forske. Men det bliver tom snak, hvis ikke man ser kritisk på fordelingen af forskningsmidler til professionshøjskolerne. Det skriver dekan Randi Brinckmann i et indlæg på Videnskab.dk.

Randi Brinckmann Wiencke

Fremtidens sundhedsvæsen kan kun sikres gennem professionerne

Danmark står over for udfordringer på det velfærdsteknologiske område. Det kan løses gennem samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle og de, som leverer løsningerne og udstyret. Det skriver dekan Randi Brinckmann Wiencke på Altinget.dk. 

Billede af Camilla WangInd med velfærdstalenter ud med fagligt ligemageri

Professionerne skal blive bedre til at udvikle og dyrke talenterne. Det kræver mere forskning og udvikling, men også en kulturrevolution i professionsuddannelserne og ude i professionerne. Det skriver Camilla Wang på sin blog på Danske Kommuners hjemmeside.

Billede af Camilla Wang

Socialpolitik på varm luft

"Hvis vi skal skabe et bedre velfærdssamfund også for socialt udsatte, er der brug for politisk opbakning til en strategisk forskningsindsats på det sociale område. Ellers bliver ambitionen om socialt arbejde på solid viden ikke andet end en socialpolitisk varmluftsballon". Sådan skriver dekan Camilla Wang og Niels Christian Barkholdt fra Dansk Socialrådgiverforening.

Billede af Camilla Wang

Skoleledere er ikke westernhelte

En ny undersøgelse viser, at en tredjedel af lærerne i København er truet af stress, og alles øjne hviler nu på skolelederne. Men hvad med skoleledernes ledere, spørger Camilla Wang i et debatindlæg på Danske Kommuners hjemmeside.

Nils Michael Enrum

To løsninger på vækstdilemmaet: Grønne klimaafgifter og kortere arbejdstid

Når Produktivitetskommissionen udsender sin slutrapport, vil et fundamentalt dilemma for vækstøkonomien springe i øjnene: job eller miljø? Nils Enrum, lektor på Institut for Ledelse og Forvaltning, analyserer midlerne til bæredygtig vækst i Dagbladet Information den 19. marts.

Randi Brinckmann Wiencke

Vi må alle tørre blod op af og til

Ind med velfærdstalenter, ud med fagligt ligemageri "Det tværprofessionelle samarbejde er akillessenen i det danske sundhedsvæsen. Og det bliver først bedre, hvis vi alle lærer at tørre blod op – af og til". I Information kommenterer Dekan Randi Brinckmann Wiencke, udfordringerne med at sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem kontinuerlig veksling mellem teori og praksis.

Billede af Camilla Wang

Kære studerende på professionshøjskolerne...

Hvorfor er der aldrig nogen offentlige topledere, der åbent og direkte engagerer sig i deres kommende medarbejdere og fortæller dem om de store forventninger, de har til dem? Det spørger dekan Camilla Wang på sin nye blog på Danske Kommuners hjemmeside.

Billede af Camilla Wang

Lad ikke privatisering knække velfærdens værdikæder

Hvis vi vil bryde negativ social arv; gøre børn og unge dygtigere og hjælpe udsatte borgere bedre, duer det ikke, at de enkelte velfærdsinstitutioner lever i isolerede lommer. Så inden politikerne privatiserer den borgernære velfærd, må de finde ud af, hvordan de undgår at bryde den værdikæde, enkeltinstitutionerne er en del af. Det skriver dekan Camilla Wang i et indlæg på information.dk.