Genveje


Rigtige mænd bliver socialrådgivereRigtige mænd bliver socialrådgivere

Ny undersøgelse beskriver forholdene for mænd på socialrådgiveruddannelserne. Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening fortæller i en video, hvorfor mandlige socialrådgivere er vigtige for faget.

Siden starten af firserne er antallet af mandlige studerende på socialrådgiveruddannelsen dalet. Det er et problem for studiemiljøet, hvor der kan opstå ’kønsensomhed’ blandt mændene, men det er især et problem i praksis. Her oplever begge køn nemlig sociale udfordringer, og flere mænd kan have brug for at spejle sig i sit eget køn igennem rådgivning.

I dag offentliggøres en undersøgelse, der er igangsat af Kirke- og Ligestillingsministeriet, og hvor Metropol har siddet med i styregruppen, der beskriver forholdende for mændene på socialrådgiveruddannelserne. Den skal være med til at sætte spot på det forhold, at en uddannelse, der tager udgangspunkt i arbejdet med mennesker, også gerne skal afspejle det mangfoldige samfund, som socialrådgiverne skal ud at agere i.

Niels Christian Barkholdt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, hilser initiativet velkomment og sætter herunder selv ord på, hvorfor socialrådgiveruddannelsen kan være det rette valg – også for mænd.