Genveje


Tillidsbaseret ledelse – få styr på begrebet på ti minutterTillidsbaseret ledelse – få styr på begrebet på ti minutter

Af Anders Sandborg Nielsen
15. januar 2014

Tillidsledelse eller tillidsbaseret ledelse kan være et luftigt begreb. No Emil Kampmann, der er ph.d. studerende tilknyttet RUC og Metropol, forsøger i tre korte videoer at give begrebet lidt mere substans ud fra en definition på begrebet, der lyder: 'En besluttet risiko mod forventet merværdi'.

Tillidsbaseret ledelse - hvilken værdi skaber den?

No Emil Kampmann fortæller i denne video om, hvordan tillidsbaseret ledelse kan skabe værdi gennem opbyggelse af social kapital og en reducering af transaktionsomkostninger.

Tillidsbaseret ledelse - om den risiko det indebærer at lede med tillid

No Emil Kampmann fortæller i denne video om den risiko det indebærer at lede med tillid. Når man leder med tillid, så forlader man traditionelle styringsværktøjer og vælger i stedet at stole på medarbejdernes faglige skøn. Oftest gengældes denne tillid, men valget indeholder altid en risiko for, at det ikke sker.


Tillidsbaseret ledelse - om forbindelsen mellem tillid og ledelse

No Emil Kampmann fortæller i denne video om forbindelsen mellem tillid og ledelse og hvordan denne forbindelse bunder i det aktive valg, som en leder træffer ved at vurdere, hvornår der skal ledes med tillid og hvornår andre ledelsesværktøjer passer bedre.

Tillid på bundlinjen - offentlige ledere går nye veje

Den definition på tillidsbaseret ledelse, som No Emil Kammann arbejder ud fra, udvikles i bogen ’Tillid på bundlinjen – offentlige ledere går nye veje’, som No er medforfatter til. Bogen tager afsæt i den aktuelle ledelsesudfordring i den offentlige sektor om at skabe bedre og mere kvalitet for færre penge.

På Metropol er No tilknyttet Institut for Ledelse og Forvaltning, hvor der i særlig grad trækkes på hans arbejde på Diplomuddannelsen i Ledelse. Blandt andet på modulet tillidsbaseret ledelse og social kapital, som starter i uge 15.

Du kan også høre No Emil Kampman fortælle om, hvordan tillid spiller en rolle i offentlig styring og offentlige organisationer.


--- nyt fra Laura----